Grupy dyspozycyjne wobec zagrożeń bezpieczeństwa państwa

Jan Maciejewski, Małgorzata Stochmal, Zdzisław Ludziejewski (red.)
ISSN: 2543-8662
ISBN: 978-83-229-3545-3
Liczba stron: 336
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Nakład wyczerpany

W monografii podjęto problematykę zabezpieczania struktur społecznych przed nieuchronnymi następstwami zagrożeń ekologicznych, technogennych oraz społecznych o podłożu konfliktogennym. Zagrożenia należące do każdej z tych kategorii powodują daleko idące, negatywne następstwa w różnych dziedzinach życia społecznego, dezorganizując osiągnięty w rozwoju cywilizacyjnym ład struktur społecznych. Wyspecjalizowane podmioty systemu bezpieczeństwa – formacje, służby, straże czy inspekcje – określone w socjologii mianem grup dyspozycyjnych stanowią siły bezpośredniego reagowania na zaistniałe zagrożenia zarówno w wymiarze interwencji, jak i działań zabezpieczających i ochronnych w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Książka jest zbiorem autorskich rozważań, wykorzystujących podejście  socjologii grup dyspozycyjnych a ulokowanych w głównym nurcie zagrożeń bezpieczeństwa państwa, określając złożoność ich natury, mechanizmów strukturyzujących podmioty zaangażowane w stanowienie bezpieczeństwa publicznego czy też określenia dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom.

 • JAN MACIEJEWSKI, Wielość zagrożeń w środowisku (nie)bezpieczeństwa
 • JANUSZ SZTUMSKI, Prolegomena — systemy bezpieczeństwa państwa

I. SOCJOLOGICZNA REFLEKSJA NAD BADANIEM ŹRÓDEŁ ZAGROŻEŃ

 • MAREK S. SZCZEPAŃSKI, KAROLINA WOJTASIK, Jak organizacja Państwo Islamskie rekrutuje bojowników z Europy? Próba analizy socjologicznej
 • MAŁGORZATA STOCHMAL, Socjologiczna recepcja zagrożeń ujawnianych w krajobrazie społecznym
 • ZDZISŁAW MORAWSKI, Stany nadzwyczajne i zarządzanie kryzysowe jako prawne środki przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa państwa
 • KRZYSZTOF ŚWIDERSKI, Współpraca grup dyspozycyjnych na rzecz bezpieczeństwa w systemie transgranicznym
 • ADAM KOŁODZIEJCZYK, „Nowe wojny” jako zagrożenie dla bezpieczeństwa współczesnego świata

II. ZAGROŻENIA TECHNOGENNE

 • ROBERT BORKOWSKI, JAROSŁAW ZWIERZYNA, Ratownictwo wodne w systemie zarządzania kryzysowego w trudno dostępnych gminach nadmorskich (studium przypadku Mierzei Helskiej)
 • MAREK PASZKOWSKI, Cel i istota funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
 • MACIEJ PODLOCH, Systemowa analiza jednostek Wojsk Specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa w ujęciu socjologicznym
 • SEBASTIAN CHMIELEWSKI, Uwarunkowania bezpieczeństwa transportu samochodowego w kontekście współpracy funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych
 • PIOTR PIEŃKOWSKI, Bezpieczeństwo narodowe a działalność organizacji eksperckich typu think tank

III. ZAGROŻENIA SPOŁECZNE O PODŁOŻU KONFLIKTOGENNYM

 • NATASZA DURAJ, Strategie zapobiegania terroryzmowi w Federacji Rosyjskiej jako istotny element bezpieczeństwa narodowego
 • ANETA BARANOWSKA, Terroryzm w kontekście płci społecznej. Rola kobiet
 • TOMASZ SAHAJ, Pseudokibice versus grupy dyspozycyjne. Ujęcie historyczno-społeczne
 • JOANNA ŁUCZAK, Policja jako organizacja odpowiedzialna za bezpieczeństwo wewnętrzne
 • ROBERT POKLEK, Misja i zadania służby więziennej a jej wizerunek i prestiż w społeczeństwie
 • ALEKSANDER SZLACHTA, Zmiany strukturalne i kadrowe w wojsku i ich skutki dla bezpieczeństwa państwa
 • MAŁGORZATA KASIŃSKA, HALYNA KRYSIUK, Rola polskich służb państwowych i społecznych w przeciwdziałaniu handlowi ludźmi
 • AGNIESZKA KOS, Czeczeńskie śmiertnice — terrorystki czy bohaterki?
 • IWONA BLONKA-SZKWARKOWSKA, Zadania Służby Więziennej na rzecz bezpieczeństwa państwa
 • MAŁGORZATA SCHULZ, Stosunki międzysąsiedzkie a bezpieczeństwo narodowe na przykładzie Polski i Niemiec
 • MONIKA ŻAK, Świadomość zagrożeń bezpieczeństwa publicznego państwa wśród młodych Polaków
 • MONIKA ZAWARTKA-CZEKAJ, Bezpieczeństwo socjalne obywateli bezpieczeństwem wewnętrznym państwa
 • ADAM BIGAJ, Uwarunkowania funkcjonowania programu obronnego państwa na przykładzie województwa dolnośląskiego

Noty o redaktorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter