Rynek szkół, uczelni i zajęć sportowych oraz jego aktorzy w rzeczywistości wielkomiejskiej

Barbara Wiśniewska-Paź (red.)
ISSN: 2543-8662
ISBN: 978-83-229-3450-0
Liczba stron: 352
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Nakład wyczerpany

Wychowanie fizyczne nie skupia się na samym kształtowaniu umiejętności rywalizacji w wybranych dyscyplinach. Jego zadaniem jest również nauczenie dzieci i młodzież cennych umiejętności pracy w grupie, dążenia do celu i zapewnienia sobie dobrego zdrowia poprzez wyrobienie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu.

Socjologowie od lat badają, czy wyrobienie u młodych ludzi zainteresowania sportem przekłada się na powstanie u nich społecznie pożądanych cech, takich jak wytrwałość, uczciwość czy kreatywność, które są kluczowe dla rozwoju osobistego i dorosłego życia.

W dniach 7−8 czerwca 2013 roku Zakład Socjologii Edukacji Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizował konferencję poświęconą roli sportu w życiu współczesnego pokolenia młodych ludzi, a także zmianom, skali, aktualnemu statusowi rynku szkół, uczelni i zajęć sportowych w rzeczywistości wielkomiejskiej. Rynek szkół, uczelni i zajęć sportowych oraz jego aktorzy w rzeczywistości wielkomiejskiej jest zbiorem referatów wygłoszonych podczas jej trwania, podzielonych na cztery tematyczne kategorie.

 • Wprowadzenie

STRATEGIE — WIZJE — IDEE

 • PIOTR SCHMIDT, Sprzyjanie rozwojowi sportu jako zadanie własne jednostki samorządu terytorialnego
 • DAWID KRYSIŃSKI, Polityka samorządu wobec rynku edukacji sportowej — przypadek miasta Wrocławia

EDUKACJA SPORTOWA W RAMACH SZKÓŁ I UCZELNI WYŻSZYCH

 • ANNA IWASZYN, Rynek edukacji sportowej a motywacje do bycia jego uczestnikiem na przykładzie wrocławskich podstawowych szkół sportowych
 • ANETA RADOM, Status klas sportowych we wrocławskich gimnazjach
 • MAŁGORZATA KIERAT, Kryteria naboru do klas sportowych a dylematy indywidualnych wyborów
 • STANISŁAW KAMYKOWSKI, Rynek sportu akademickiego we Wrocławiu
 • KATARZYNA RUTKOWSKA, Motywowanie uczniów do aktywności i zaangażowania na zajęciach wychowania fizycznego w szkołach

SPORT — PREDYSPOZYCJE — ROZWÓJ — ZDROWIE

 • ANNA FELIŃCZAK, AURELIUSZ KOSENDIAK, FAUSTINA HAMA, Nadwaga i otyłość w populacji dzieci i młodzieży uczącej się
 • MONIKA SURAWSKA, Osobowość a aktywność sportowa
 • LESZEK KORZEWA, EWA MISIOŁEK, URSZULA WŁODARCZYK, Badania motorycznych predyspozycji wrocławskich dzieci dziesięcioletnich do szkolenia sportowego — geneza i realizacja w latach 2008–2012
 • KATARZYNA DANIŁO, ANNA FELIŃCZAK, AURELIUSZ KOSENDIAK, Aktywność i sprawność fizyczna uczniów klas 4–6 szkół podstawowych na terenie miast Wrocławia i Jelcza-Laskowic
 • MARTA WSIAKI, KATARZYNA EIBIN, KAJETAN BŁAŻEJOWSKI, Rola sportu w życiu młodego człowieka na przykładzie wybranych sportów walki
 • JAKUB RYSZARD STEMPIEŃ, Dziecięce i młodzieżowe zawody biegowe w Polsce w perspektywie socjologii kultury fizycznej
 • SEBASTIAN KLICH, Dysfunkcje narządu ruchu wśród dzieci i młodzieży — zagrożenia medyczno-społeczne a formy przeciwdziałania im w ramach zajęć sportowych
 • WOJCIECH DOLIŃSKI, Sportowcy z niepełnosprawnością a biograficzna kontrola światadoświadczanego

SPORT JAKO FORMA SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU I PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

 • AGNIESZKA SURYNT, „Trener osiedlowy” — program zapobiegania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży w środowisku wielkomiejskim (propozycja wrocławska)
 • MONIKA BUDNIK, Perspektywy bezkosztowego uprawiania aktywności fizycznej
 • AGATA KUCHARSKA, Stabilizacja życiowa sportowców po zakończeniu kariery sportowej na przykładzie szermierzy
 • ANETA KIERCZEWSKA, Edukacja społeczna na temat pozycji kobiety w sporcie
 • MAREK OKTABA, Edukacja sportowa jako strategia wyprowadzania z bezdomności
 • GUSTAW GROCHOWSKI, Kształcenie młodych sportowców w szkółkach piłkarskich na przykładzie wrocławskiej Akademii Piłkarskiej „Duda”
 • BARTOSZ CIELECKI, DOMINIK ROZPĘDOWSKI, Trzy wymiary edukacji kibiców stadionowych

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter