Administracja i polityka. Administracja publiczna w procesie przemian

Andrzej Ferens, Iwona Macek (red.)
ISBN: 83-229-2175-6
Liczba stron: 186
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2002
Nakład wyczerpany

Przedmiotem trzeciego tomu cyklu wydawniczego "Administracja i polityka" są zagadnienia przemian zachodzących we współczesnej administracji publicznej. Zawarte w nim studia dotyczą między innymi: przesłanek i trendów reform współczesnej administracji publicznej; przemian zachodzących w wybranych systemach administracji publicznej oraz problematyki polskich reform administracyjnych. Autorzy polecają tę książkę studentom politologii, socjologii, prawa i administracji oraz praktykom.

  • R. Herbut: Zasadnicze przesłanki procesu reformowania administracji publicznej
  • A.W. Jabłoński: Anglosaskie koncepcje nowej legitymizacji administracji publicznej
  • J. Sroka: Kierunki przeobrażeń systemów administracji publicznej w Belgii, Holandii oraz Danii i Szwecji
  • R. Wiszniowski: Zarządzanie administracją publiczną w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Francji, Niemczech. Studium przedmiotu
  • I. Macek: Tendencje zmian w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej
  • A. Habuda, L. Habuda: Reforma administracji publicznej jako problem organizacyjny i polityczny. Przypadek Polski lat 90
  • A. Ferens, E. Zgud-Pawelec: Reforma administracji publicznej w Polsce. Wybrane aspekty zmian systemowych i ich skutki
  • R. Kamiński: Proces decentralizacji administracji publicznej w Polsce
  • H. Lisicka: Udział społeczeństwa w realizacji usług publicznych w Polsce

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter