Studia Philosophica Wratislaviensia vol. XV, fasc. 2 (2020)

Artur Pacewicz, Urszula Lisowska (red.)
ISSN: 1895-8001
Liczba stron: 208
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2020
Cena: 30,00 PLN   

Tom otwiera seminarium pod tytułem „Discussing Wonder”, w którym zgromadzono teksty trojga autorów na temat tytułowej kategorii zadziwienia (zachwytu). W otwierającym artykule U. Lisowska przedstawia argumenty na rzecz politycznej doniosłości pojęcia zadziwienia, czerpiąc między innymi z prac J. Bendika-Keymera. W kolejnym tekście Bendik-Keymer rozwija swoje stanowisko, koncentrując się na pojęciach autonomii i antroponomii. Te dwa oraz inne ujęcia krytykowane są w ostatnim głównym artykule, w którym W.P. Małecki podważa polityczne i moralne znaczenie zadziwienia. Seminarium zamykają trzy krótkie komentarze, w których autorzy wzajemnie odnoszą się do swoich tekstów. W dalszej części tom obejmuje wybór zróżnicowanych tematycznie artykułów. W pierwszym z nich I. Kirallah omawia krytykę sufizmu, którą sformułował współczesny marokański filozof — M. Abed Al-Jabri. Następnie poruszane są: zagadnienie wieloznaczności wyrazów w filozofii stoickiej, filozoficzne wątki poetyki G.E. Lessinga, kwestia aktualności ujęcia mądrości przez I. Kanta i problem granic nauki. Pojawiają się również uwagi o abstrakcji i hipostazie, o tym, jak tworzyć siebie według M. Foucaulta oraz czym był „człowiek ludzki” w myśli W. Kadłubka.

DISCUSSING WONDER — A SEMINAR

 • Introduction
 • Urszula Lisowska, Wonder—through Aesthetics and Environmentalism to Politics
 • Jeremy David Bendik-Keymer, Autonomous Conceptions of Our Planetary Situation
 • W.P. Małecki, Against Wonder
 • Urszula Lisowska, Towards a Materialist Phenomenology of Wonder: Comments on Bendik-Keymer and Małecki
 • Jeremy David Bendik-Keymer, Wonder & Sense: A Commentary
 • W.P. Małecki, Does Wonder Matter for Politics? Comments on Lisowska and Bendik-Keyme

ARTYKUŁY

 • Issam Khirallah, The Sufi Ethics of Annihilation and Responsibility in Al-Jabri’s Critique of the Arabic Ethical Mind
 • Mikołaj Domaradzki, Chryzypa twierdzenie o naturalnej wieloznaczności wyrazów
 • Joanna Giel, Literatura jako poszukiwanie prawdy. Poetyka Gottholda Ephraima Lessinga
 • Dominika Jacyk, Kryzys, krytyka, mądrość. Kantowskie ujęcie mądrości i jego aktualność
 • Anna Jedynak, O zmienności granic nauki
 • Marek Magdziak, Uwagi o abstrakcji, ufundowaniu i hipostazie
 • Stanisław Łojek, Tworzenie siebie i wolność. Myśl etyczna Foucaulta
 • Mirosław Żarowski, Pochwała człowieka ludzkiego w Kronice Kadłubka. U samych początków myśli polskiej, u końca czasu

RECENZJE

 • Jan Krasicki, Filozofia w literaturze
 • Marek Błaszczyk, O absurdzie w twórczości Alberta Camusa

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter