Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 32. Inspirowane zainteresowaniami Marcina

Teresa Korbutowicz, Anna Ćwiąkała-Małys, Monika Mościbrodzka (red.)
ISSN: 1733-5779
Liczba stron: 240
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2020
Cena: 35,00 PLN   

Numer 32. Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych jest Księgą pamiątkową ku czci doktora Marcina Winiarskiego zatytułowaną Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Na Księgę składają się wspomnienia o dr. Marcinie Winiarskim, jego dorobek naukowy i organizacyjny z bibliografią opublikowanych prac, wykazem zorganizowanych krajowych i międzynarodowych konferencji, seminariów i innych form aktywności Naukowego Koła Ekonomistów, którego był założycielem i wieloletnim opiekunem. Dalszą część stanowią artykuły nawiązujące do zainteresowań dr. Marcina Winiarskiego, przedstawiające finansowe aspekty działalności marketingowej — koszty reprezentacji i reklamy, a także znaczenie znaku towarowego, użytkowe wykorzystanie utworów przez przedsiębiorców, etykę w reklamie czy marketing i reklamę w kampaniach finansowania społecznościowego. Poza artykułami powiązanymi z aktywnością marketingową w Księdze pamiątkowej zamieszczone są prace dotyczące wykluczenia społecznego, co wiąże się ze Srebrną ekonomią, kosztów alternatywnych przy zamówieniach publicznych i projektów europejskich z ich finansowaniem z funduszy UE (ocena integracji europejskiej) oraz wizualizacji rozwiązań finansowych (zastosowanie matematyki w ekonomii), a także problemem bezpieczeństwa żywności transgenicznej.

Dr Marcin Winiarski był pomysłodawcą, założycielem i wieloletnim redaktorem Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych, które w jego zamyśle miały ułatwić studentom i doktorantom publikację ich pierwszych artykułów.

 • Marcin Winiarski (1954–2016). Wspomnienie (Leon Olszewski)
 • Wspomnienia o doktorze Marcinie Winiarskim (Urszula Kalina-Prasznic)
 • Dorobek Marcina Winiarskiego (Bożena Górna, Teresa Korbutowicz)
 • Teresa Korbutowicz, Organizmy transgeniczne w Unii Europejskiej
 • Jolanta Blicharz, Teoretycznoprawne aspekty wykluczenia społecznego
 • Agnieszka Chrisidu-Budnik, Asymetria informacji na rynku zamówień publicznych
 • Anna Ćwiąkała-Małys, Kontrowersje wokół kosztów reprezentacji i reklamy. Analizy bilansowo-podatkowe
 • Anna Ćwiąkała-Małys, Paweł Łagowski, Podatkowe oraz bilansowe ujęcie znaku towarowego
 • Małgorzata Durbajło-Mrowiec, Zróżnicowanie kontroli efektywności form finansowania sportu przez gminę
 • Magdalena Homa, Monika Mościbrodzka, Ocena efektywności inwestycji w fundusze inwestycyjne w kontekście zaburzenia symetrii rozkładu
 • Jerzy Jakubczyc, Wizualizacja skutków finansowych jako metoda oceny projektu
 • Julian Jezioro, Użytkowe wykorzystanie utworów w działalności przedsiębiorców — wybrane zagadnienia
 • Marzena Karpińska, Rola funduszy europejskich w procesie zarządzania projektami
 • Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Anita Szymonik, Etyka w reklamie bankowej — zadanie (nie)możliwe do spełnienia?
 • Justyna Ziobrowska, Reklama i marketing internetowy jako źródło sukcesu kampanii crowdfundingowych

Z archiwum zdjęciowego

Notki o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter