Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 31. Populizm a prawa człowieka

Karolina Kocemba, Michał Stambulski (red.)
ISSN: 1733-5779
Liczba stron: 162
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2020
Cena: 35,00 PLN   

Niniejszy tom Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych zatytułowany Populizm a prawa człowieka powstał w ramach cyklicznego seminarium o tym samym tytule organizowanego przez Koło Naukowe Praw Człowieka we współpracy z Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej. Podstawą spotkań było przekonanie, że współczesny populizm cechuje niejednoznaczny stosunek do praw człowieka. Przedstawione teksty łączy przekonanie, że istnieje związek między polityczną retoryką populizmu a faktyczną ochroną praw człowieka. Populizm stygmatyzuje określone grupy ludzi (migrantów, kobiety, mniejszości seksualne i religijne), co przekłada się na ograniczenie im dostępu do sfery publicznej, co wpływa z kolei na zmniejszenie poziomu ochrony prawnej tych grup. Celem przedstawionych tekstów jest pobudzenie do refleksji, na ile populizm jest zewnętrznym zagrożeniem dla liberalnej demokracji, a na ile wyrasta on z tkwiących u jej podstaw tendencji, takich jak ograniczanie sfery publicznej poprzez polityczną poprawność, podejmowanie decyzji przez ekspertów, a nie deliberację społeczną, czy generowanie ekonomicznych nierówności społecznych.

 • Wprowadzenie (Karolina Kocemba, Michał Stambulski)
 • Filip Rakoczy-Nazimek, Populizm orzeczniczy w stosowaniu prawa a prawo jednostki do
  bezstronnego sądu
 • Agnieszka Górka, Populizm a prawo zgromadzeń. Przykład Polski 2015–2019 roku z uwzględnieniem regulacji wprowadzającej zgromadzenie cykliczne
 • Alan Żukowski, Ruchy społeczne: między demokratyczną różnicą a populizmem
 • Agnieszka Kańska, Teorie spiskowe jako populistyczne narzędzie w represji grup marginalizowanych
 • Alicja Kononowicz, Populizm a ochrona praw migrantów
 • Mikołaj Bednarek, Kryzys praworządności w Polsce i na Węgrzech. Spojrzenie teoretycznoprawne
 • Karolina Kocemba, Michał Stambulski, Populizm a polityka praw człowieka
 • Notki o Autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter