Polska a Europa (X-XX wiek)

Wojciech Wrzesiński (red.)
ISBN: 83-229-2516-6
Liczba stron: 148
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2004
Nakład wyczerpany

Rok 2004 to historyczny moment dla Polski - nasz kraj wszedł w struktury Unii Europiejskiej. Z tej okazji zespół badawczy pod przewodnictwem Wojciecha Wrzesińskiego zadał pytanie, na ile europejski jest nasz kraj i jakie miał relacje z tym tworem kulturowym i cywilizacyjnym na przestrzeni 1000 lat swego istnienia. Podstawowym zagadnieniem kolejnego tomu z serii Historia jest miejsce Polski w Europie - zarówno z historiograficznego, historiozoficznego, jak i kulturowego poziomu.

 • Przedmowa
 • Lech Leciejewicz, U narodzin Polski historycznej
 • Henryk Samsonowicz, Polska Piastów w Europie
 • Mateusz Goliński, Polska a Europa w dobie Jagiellonów i pierwszych królów elekcyjnych
 • Jacek Staszewski, Europa a schyłek Rzeczpospolitej
 • Sławomir Kalembka, Polska a Europa w okresie Świętego Przymierza
 • Teresa Kulak, Europa wobec polskich dążeń niepodległościowych na przełomie XIX i XX wieku
 • Przemysław Hauser, Polska Odrodzona w Europie
 • Wojciech Rojek, Europa i Stany Zjednoczone wobec polskich dążeń niepodległościowych w latach II wojny światowej
 • Wojciech Wrzesiński, Polska "zniewolona" a Europa (1945-1989)
 • Summary

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter