Slavica Wratislaviensia CLXXII

Przemysław Jóźwikiewicz (red.)
ISSN: 0137-1150
Liczba stron: 152
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2020
Cena: 30,00 PLN   

Na 172. numer czasopisma „Slavica Wratislaviensia” składa się dwanaście artykułów naukowych oraz jedna recenzja. Autorzy wywodzący się z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej (Austria, Czechy, Polska, Rosja, Ukraina) skupili się w swych tekstach na kwestiach językoznawczych, literaturoznawczych oraz kulturologicznych dotyczących m.in. zagadnień z zakresu historii języka, onomastyki, terminoznawstwa, językowego obrazu świata, a także tematyki emigracji, śmierci czy pamięci we współczesnych literaturach słowiańskich. Proponowany Czytelnikowi tom zainteresuje zarówno filologów, jak i miłośników przeszłości i współczesności Słowiańszczyzny.

ARTYKUŁY

 • Olga Demidova, Столица и провинция: эмигрантский вариант
 • Terezie Foldynová, Archetyp dítěte a archetyp trickstera v Citlivém člověku Jáchyma Topola
 • Dominika Janczura, Ономастикон Кобзаря: поширені типи поетонімів та їхнє функційне навантаження (до 205-ої річниці від дня народження Тараса Шевченка)
 • Tetyana Kosmeda, Іван Франко в мовній свідомості сучасних українців: своєрідність моделювання перифраз
 • Michael Moser, Przemyśl as a center of Ukrainian language-building (1815–1918)
 • Larysa Nikolayenko, Репрезентація емоції заздрості в українській мовній картині світу (аксіологічний аспект)
 • Albert Nowacki, Kalejdoskop śmierci w prozie Wołodymyra Łysa
 • Tetyana Petrova, Розвиток теорії терміна в українській та зарубіжних термінологічних школах
 • Olga Siemońska, Pamięć przestrzeni w powieści Diny Rubiny Po słonecznej stronie ulicy
 • Mateusz Świetlicki, Białe plamy pamięci. Nieopowiedziana historia Wielkiej Wojny w twórczości Marshy Forchuk Skrypuch
 • Anna Świetlik, Творчество Евгения Харитонова как часть русской культурной памяти
 • AnatoTOliy Zahnitko, Типологія формальних, семантичних і функційно-комунікативних виявів вокатива

RECENZJA

 • Libor Martinek, Wilhelm Przeczek. Monografie, Oficyna Wydawnicza „Atut”, Wrocław 2018 (Szymon Broda)

Noty o Autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter