Dudy. Metamorfozy instrumentu w odrodzonej Polsce — od tradycji do folkloryzmu

Zbigniew Jerzy Przerembski
Wydanie: książka + DVD
ISBN: 978-83-229-3698-6
Liczba stron: 608
Format: B5, oprawa twarda z obwolutą
Rok wydania: 2020
Cena: 89,00 PLN   

Książka Zbigniewa Jerzego Przerembskiego Dudy. Metamorfozy instrumentu w odrodzonej Polsce — od tradycji do folkloryzmu jest poświęcona instrumentowi muzycznemu, którego znaczenie w kulturze polskiej (ale i europejskiej) trudno przecenić. W Europie grano już na nim bowiem co najmniej 2000 lat temu. W czasach staropolskich był głównym składnikiem niepisanego, a więc poznawanego w bezpośrednim przekazie międzypokoleniowym, nurtu kultury muzycznej. Najdawniejszych dziejów tego instrumentu dotyczyły wcześniej wydane tomy: Dudy. Dzieje instrumentu w kulturze staropolskiej, Warszawa 2006 (okres między średniowieczem a schyłkiem I Rzeczypospolitej) oraz Dudy. Instrument mało znany polskim ludoznawcom, Warszawa 2007 (czas od końca XVIII wieku po pierwszą wojnę światową). W tomie Dudy. Metamorfozy instrumentu w odrodzonej Polsce… ukazane zostały dudy i grający na nich muzycy w okresie od dwudziestolecia międzywojennego do początków XXI stulecia, uwzględniając zakres terytorialny państwa przed i po drugiej wojnie światowej. W tym czasie tradycyjna praktyka dudziarska stopniowo się zmniejszała, ograniczała zakres kulturowy, społeczny i terytorialny. Po pierwszej wojnie światowej, podobnie jak w XIX wieku, dudziarze byli aktywni już prawie wyłącznie w obrębie kultury ludowej. Z innych środowisk, w których niekiedy jeszcze działali, trzeba wymienić przede wszystkim wojsko, czasem też dwory, kościoły czy przestrzeń miejską. Już w ostatnich dekadach XX stulecia muzyka dudziarska stawała się w coraz większym stopniu elitarnym rodzajem twórczości. Grali ją, a także słuchali jej przede wszystkim miłośnicy tradycyjnej muzyki i kultury, niezależnie od regionu, z którego pochodzili i w którym mieszkali. Trzeba podkreślić, że sztuka dudziarska pielęgnowana jest zwłaszcza tam, gdzie była popularyzowana i gdzie stworzono warunki do kształcenia jej adeptów.

Wprowadzenie
Rozdział I. Nazewnictwo

 • Instrument
  • Dudy
  • Gajdy
  • Kozioł
  • Koza
  • Siesieńki
 • Części dud
  • Piszczałka melodyczna
  • Piszczałka burdonowa
  • Stroiki
  • Części łączące
  • Zbiornik powietrza
  • Ustnik
  • Mieszek
 • Grający na dudach
 • Granie na dudach i określenia wykonawcze
 • Przeniesienia nazw
 • Terminologia instrumentologiczna

Rozdział II. Zasięgi praktyki dudziarskiej

 • Rozprzestrzenienie geograficzne
  • Wielkopolska i Ziemia Lubuska
  • Pomorze
  • Śląsk
  • Regiony karpackie
   • Beskid Śląski
   • Beskid Żywiecki
   • Babiogórskie
   • Orawa
   • Podhale
   • Huculszczyzna
  • Inne kraje i regiony
   • Łużyce
   • Czechy, Morawy, Śląsk Czeski
   • Słowacja
   • Węgry
   • Ukraina
   • Białoruś
   • Litwa
   • Kraje południowosłowiańskie
   • Rumunia

Rozdział III. Sytuacje wykonawcze

 • Relikty tradycji
  • Dla „swoich”
   • W cyklu życia
    • Chrzciny
    • Wesele
    • Pogrzeb
   • W cyklu kalendarza
    • Gody, Boże Narodzenie
    • Zapusty
    • Obrzędy i zwyczaje wiosenne, Wielkanoc
    • Sobótka, Zielone Świątki
    • Żniwa, dożynki
    • Wielkopolska
    • Regiony karpackie
    • Winobranie
    • „Katarzynki”
   • Tradycyjne wiejskie zabawy
  • Dla „obcych”
   • W kręgach dworskich
   • W wojsku
   • W kościele
   • W mieście
   • Na pastwisku
   • Wędrowne zarobkowanie
 • W rzeczywistości nadprzyrodzonej
 • W nurcie folklorystycznym
  • Zespoły folklorystyczne
  • Uświetnianie uroczystości
  • Festiwale i konkursy
  • Restauracje regionalne i pensjonaty
  • Środki masowego przekazu
   • Radio

Rozdział IV. Dudziarze

 • Edukacja
  • Podręcznik
 • Sylwetki dudziarzy
  • Wielkopolska
   • Ostrowskie
   • Krotoszyńskie
   • Jarocińskie
   • Gostyńskie
   • Rawickie
   • Leszczyńskie
   • Kościańskie
   • Grodziskie
   • Poznańskie
   • Szamotulskie
   • Nowotomyskie
   • Wolsztyńskie
  • Ziemia Lubuska
   • Zielonogórskie
   • Świebodzińskie
   • Międzyrzeckie
  • Beskid Śląski
  • Beskid Żywiecki
  • Inne regiony beskidzkie
  • Podhale
 • „Obcy” dudziarze
 • Pozycja społeczna
 • Zarobki
 • W literaturze
 • W sztukach plastycznych
 • W fotografii
 • Kultywowanie pamięci

Rozdział V. Dudy

 • Zbiory instrumentów dudowych
 • Wytwórcy dud
 • Budowa dud
  • Elementy dud
   • Materiały
    • Piszczałki
    • Stroiki
    • Łączniki
    • Zbiornik powietrza
    • Ustnik
    • Mieszek
    • Zdobienia
   • Sposób wykonania
    • Piszczałki
    • Rozmiary
    • Otwory palcowe
    • Stroiki
    • Łączniki
    • Zbiornik powietrza
    • Ustnik
    • Mieszek
    • Zdobienia
 • Gra na dudach
  • Przygotowanie do gry
   • Uszczelnianie połączeń
   • Strojenie
  • Pozycja podczas gry
   • Sposób trzymania instrumentu
  • Palcowanie
  • Sposób gry
   • Wykorzystanie piszczałek
  • Konserwacja i przechowywanie dud
  • Właściwości muzyczne dud
   • Brzmienie
   • Skala
   • Hierarchizacja skali
   • Strój
 • Rodzaje dud
  • Próba klasyfikacji
   • Dudy jednogłosowe
   • Dudy dwugłosowe
   • Dudy trzygłosowe
   • Dudy czterogłosowe
  • Próba typologii
   • Typ zachodniosłowiański
    • Siesieńki
    • Dudy
    • Kozioł
   • Typ południowosłowiański
  • Innowacje
  • Hybrydy
  • „Obce” dudy
 • Cena dud
 • Dudy w prezencie
 • W tradycyjnych zespołach muzycznych — składy kapel dudziarskich
 • Dudy solo
 • Jednorodne zespoły dudowe
  • Kapele „instytucjonalne”
  • Orkiestry

Rozdział VI. Muzyka dudowa

 • Dokumentacja gry
  • Zapisy nutowe
  • Nagrania fonograficzne
  • Rejestracja filmowa i audiowizualna
 • Repertuar
  • Melodie pieśniowe
  • Formy instrumentalne
 • Styl wykonawczy
  • Wariantywność
  • Maniery wykonawcze
   • Staccato
   • Pauzy
   • Powtarzanie dźwięków
   • Ozdobniki
   • Wibracja
   • Tremolo, tryl
   • Międzydźwięki
 • Dudy w kapeli (rodzaje współgry)
 • Dudziarze i śpiew
  • Wpływ dud na melodykę pieśni
 • Specyfika praktyki instrumentalno-tanecznej
  • Naśladowanie brzmienia dud
  • Dudy w muzyce nietradycyjnej
  • Odbiór muzyki dudowej
 • Pozamuzyczne funkcje gry i repertuaru
 • Dudy i dudziarze w porzekadłach ludowych

Zakończenie
Bibliografia
Summary
Przykłady muzyczne
Ilustracje
Zawartośc płyty DVD
Indeks

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter