Ludzie, idee, rzeczy. Studia z historii Polski XVII – XX wieku

Marek Górny (red.)
ISBN: 978-83-229-3429-6
Liczba stron: 144
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 29,00 PLN   

Niniejszy tom zawiera wybrane prace powstałe w Zespole historii społecznej i gospodarczej — utworzonym przeze mnie w 1996 roku na Uniwersytecie Wrocławskim i funkcjonującym nieprzerwanie do dzisiaj. Badania prowadzone przez zespół obejmują dzieje od średniowiecza do czasów współczesnych. (...)
Niektóre z prac powstałych w moim zespole badawczym ukazały się w ciągu ostatnich lat drukiem, zarówno w postaci monografii, jak i rozproszonych artykułów. Niniejszy tom, pt. Ludzie, idee, rzeczy, inauguruje — mam nadzieję — cykl publikacji tego zespołu. Autorzy niniejszego tomu podjęli tematy dotyczące różnych zagadnień społecznych i gospodarczych z historii Polski od XVII do XX wieku.

 

Fragment Przedmowy

  • Marek Górny, Przedmowa
  • Paweł Klint, Sprawy kryminalne w księgach grodzkich powiatu kcyńskiego w latach 1667 – 1669
  • Magdalena Zimerman, Sprawa armat i zwierciadeł w korespondencji Stanisława Lubomirskiego i Hieronima Floriana Radziwiłła w latach 1747 – 1749
  • Konrad Rzemieniecki, Ludność rzymskokatolickiej parafii Petlikowce w XVIII wieku
  • Monika Tondytko, Relacje chłopów ze dworem w dobrach arcybiskupa gnieźnieńskiego Michała Poniatowskiego w latach 1785–1794
  • Tomasz Jankowski, „Raj utracony” — obraz dziecka i dzieciństwa w Polsce w pierwszej połowie XIX wieku
  • Jerzy Komorowski, Ludwik Zygmunt Dębicki w relacjach współczesnych

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter