Przegląd Prawa i Administracji CXVII

Ariel Przybyłowicz (red.)
ISSN: 0137 1134
Liczba stron: 148
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 35,00 PLN   

Na niniejszy tom „Przeglądu Prawa i Administracji” składają się opracowania, z których część została wygłoszona podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zakładu Prawa Pracy Uniwersytetu Wrocławskiego i Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu pt. „Umowy o zatrudnienie — rodzaje, charakter oraz skutki ich zawarcia w sferze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, podczas której jubileusz pracy naukowej świętował Pan Profesor Zdzisław Kubot. Publikowane w niniejszym tomie teksty dotyczą ważnych zagadnień związanych z tematyką podstaw prawnych zatrudnienia. Z jednej strony stanowią analizę zagadnień w aspekcie prawa pracy, z drugiej zaś ukazują szerszy kontekst prawny i społeczny, gdyż określona podstawa prawna wykonywania pracy zarobkowej determinuje zakres ochrony socjalnej w ramach systemu zabezpieczenia społecznego. Aspekty praktyczne są podbudowane analizami teoretycznymi, dzięki czemu publikacja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców (teoretyków i praktyków) zajmujących się przedstawionymi zagadnieniami.

 • Tomasz Bakalarz, Zatrudnienie za pośrednictwem platformy internetowej jako przejaw „uberyzacji” pracy
 • Izabela Florczak, Umowa o pomocy przy zbiorach — nowa podstawa prawna zatrudnienia
 • Katarzyna Jaworska, Zatrudnienie w spółdzielni socjalnej
 • Monika Lewandowicz-Machnikowska, Zbieg prawa do świadczeń opiekuńczych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego — uwagi de lege ferenda
 • Eliza Mazurczak-Jasińska, Kodeksowa ochrona szczególna stosunku pracy powstałego na podstawie powołania
 • Radosław Pacud, Dyferencjacja części płacy przeznaczanej na składki ubezpieczeń społecznych
 • Piotr Prusinowski, Świadczenie pracy jako wyznacznik sytuacji prawnej pracownika — wybrane problemy
 • Ariel Przybyłowicz, W sprawie podlegania nieformalnych opiekunów osób niesamodzielnych ubezpieczeniu wypadkowemu
 • Justyna Świątek-Rudoman, Ubezpieczenie społeczne twórców i artystów — wybrane zagadnienia
 • Karolina Stopka, Prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego — wybrane zagadnienia
 • Artur Tomanek, Klauzule autonomiczne umów o pracę — zagadnienia pojęciowe

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter