Przegląd Prawa i Administracji CXVI

Mariusz Jabłoński (red.)
ISSN: 0137-1134
Liczba stron: 164
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 35,00 PLN   

W numerze 116 „Przeglądu Prawa i Administracji” zamieszczone zostały opracowania poświęcone zagadnieniom prawnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, a także istotnych zagadnień ustrojowych. Spektrum problemów naukowych jest szerokie (obejmuje również ocenę rozstrzygnięć Sądu Najwyższego), w zamierzeniu ma przybliżyć czytelnikowi zagadnienia stosunkowo rzadko poruszane w dotychczasowej literaturze. Publikacja ma na celu dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców, zarówno zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawa i ekonomii, jak również studentów i innych osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu prawa polskiego.

 • Aleksandra Budniak-Rogala, Wyłączenie biegłego w postępowaniu arbitrażowym
 • Przemysław Jadłowski, Badanie przez sąd z urzędu skuteczności powołania się na właściwość miejsca płatności weksla — uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2017, III CZP 42/17
 • Rajnhardt Kokot, Szczególna odpowiedzialność karna za przestępstwo ciągłe w świetle propozycji zmian dotyczących ustawowego i sądowego wymiaru kary w projekcie nowelizacji kodeksu karnego z 25 stycznia 2019 roku
 • Bartosz Łukowiak, O niekonstytucyjności § 95 ust. 2 zd. 2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych
 • Przemysław Ostojski, Organizacja społeczna jako strona postępowania w sprawie odebrania zwierzęcia na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt
 • Janusz Sawicki, Zaniechanie ukarania z art. 16a i 16b k.k.s. — szczególne rodzaje czynnego żalu czy niepotrzebna kazuistyka?
 • Bogusław Sołtys, Rola samorządów zawodów zaufania publicznego w systemie organów ochrony danych osobowych
 • Robert Talaga, Reprezentacja nieznanych spadkobierców przed sądem administracyjnym — wybrane zagadnienia prawa pomocy

GLOSY

 • Adam Wróbel, Glosa do postanowienia SN z 30 maja 2017 roku, IV KK 164/17
 • Dominika Wójcik, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2018 roku, III CZP 31/18 (Odpis pisma procesowego zawierającego rozszerzenie powództwa nie podlega doręczeniu na podstawie art. 132 § 1 k.p.c.)

SPRAWOZDANIA

 • Paweł Kuczma, „Dobrostan zwierząt. Prawo — Etyka — Filozofia”, Wrocław 15 maja 2019 roku

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter