Kształcenie Językowe 17 (27)

Kordian Bakuła (red.)
ISSN: 1642-5782
Liczba stron: 116
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 30,00 PLN   

17 tom „Kształcenia Językowego” zawiera pięć artykułów zróżnicowanych tematycznie. Małgorzata Gajak-Toczek zajmuje się sylwetką i osiągnięciami znanego łódzkiego dydaktyka języka i literatury Tadeusza Czapczyńskiego, Anna Tabisz analizuje od strony pragmatyczej, gramatycznej oraz dydaktycznej pytania zadawane uczniom podczas rozmowy maturalnej, Krzysztof Kaszewski zaś opisuje sposoby nauczania uczniów prawidłowej odmiany nazw miast i wsi. Sandra Caban w swoim artykule przedstawia sprawozdanie z własnych badań nad zakłóceniami w komunikacji językowej dziecka z zespołem Aspergera. Głównym przedmiotem szkicu Kordiana Bakuły są dwa przysłowia: Każdy rad tam chodzi, gdzie się urodzi oraz Każdy tam ciągnie, gdzie się ulągnie. Ich analiza prowadzi autora do odrzucenia przygodnie rzuconych uwag Juliana Krzyżanowskiego o erotycznym, a nawet pornograficznym sensie tych przysłów. Obok nich pojawiają się również inne, zwłaszcza Mikołaja Reja, także obce, łacińskie, egipskie. Tom kończą dwa sprawozdania z zagranicznych międzynarodowych konferencji z 2018 roku — jednej w Sankt Petersburgu, drugiej w Tavirze w Portugalii.

  • Od redaktora

Część I. Artykuły

  • Małgorzata Gajak-Toczek, O niektórych formach i metodach kształcenia sprawności językowej w ramach ćwiczeń w mówieniu w projekcie Tadeusza Czapczyńskiego
  • Anna Tabisz, O pytaniach podczas rozmowy maturalnej z języka polskiego
  • Krzysztof Kaszewski, Odmiana polskich nazw miejscowych w edukacji szkolnej — jak i po co?
  • Sandra Caban, Kształcenie kompetencji komunikacyjnej dziecka z zespołem Aspergera — raport z badań
  • Kordian Bakuła, Gdzie kogo ciągnie…? O pewnej grupie przysłów

Część II. Recenzje i sprawozdania

  • Aliona Shestakova-Stukun, Международная конференция «XX Славистические чтения памяти проф. П. А. Дмитриева и проф. Г. И. Сафронова», 12 сентября 2018 года, Санкт-Петербург, Россия
  • Irina Zimonyi-Kalinina, 12th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs, 4–11 November 2018, Tavira, Portugal

Indeks nazw osobowych
Indeks nazw rzeczowych
Table of contents
Abstracts

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter