Scenariusze kultury upokarzania. Studium z antropologii mediów

Michał Rydlewski
ISBN: 978-83-229-3660-3
Liczba stron: 304
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Nakład wyczerpany
Cena: 19,00 PLN   

Książka pt. Scenariusze kultury upokarzania. Studium z antropologii mediów poddaje opisowi oraz krytyce szereg różnego rodzaju — zarówno pod względem gatunków medialnych, jak i tematyki — programów telewizyjnych, w których pojawia się element upokorzenia, wstydu oraz pogardy wobec pokazywanych tam bohaterów i uczestników.
Kultura upokarzania to amalgamat złożony z koncepcji społeczeństwa spektaklu, kultury narcyzmu, dyktatury ludzi pięknych oraz nierówności społecznych podbudowanych ideologią neoliberalną. Przejawia się poprzez media i dzięki mediom. To kultura, która za cnotę poczytuje sobie szczerość zabarwioną sadyzmem jako element osobowej autentyczności. Przedstawiciele tej kultury, np. artyści czy celebryci, uważają upokorzenie wynikające z publicznie wyrażonej dezaprobaty za najlepszy sposób wyrażenia przewagi pełnionej przez siebie roli społecznej nad rolą społeczną kogoś, kto aspiruje do awansu społecznego poprzez śpiew czy taniec. Świat tej kultury jako żywo przypomina średniowieczny świat opery żebraczej, w której ludzie luźni, dzisiejszy prekariat, walczą o miłosierdzie lepiej usytuowanych, dostając jednak, przy uciesze medialnego tłumu, baty pod pręgierzem.

 • Andrzej Szahaj, Poniżam, więc jestem
 • Wprowadzenie
 • Rozdział I. Scenariusz kulturowy w ujęciu antropologii mediów
  1. Wrocławski wariant antropologii mediów
  2. Pojęcie scenariusza kulturowego
  3. Semiotyka kultury szkoły tartusko-moskiewskiej
  4. Kultura i hegemonia — szkoła z Birmingham
  5. Wybrane elementy marksistowskiej teorii społeczeństwa a krytyka neoliberalnego kapitalizmu
  6. Dominujący model mediów
  7. Dominujący model mediów a kulturowy model mediów
  8. Ideologiczne badania treści przekazów medialnych
 • Rozdział II. Scenariusz obrzędu przejścia na przykładzie telewizyjnych opowieści transformacyjnych
  1. Obrzędy przejścia oraz ich pozostałości dzisiaj
  2. Obrzęd przejścia — definicja antropologiczna
  3. Opowieść transformacyjna a kultura upokarzania
  4. Chcę być piękna a scenariusz obrzędu przejścia
  5. Chcę być piękna w interpretacji Anny Wieczorkiewicz
  6. Perfekcyjna Pani Domu jako klasowa „kampania czystości”
  7. Perfekcyjna Pani Domu a scenariusz obrzędu przejścia oraz bajka magiczna
  8. Magda Gessler — ikona „kultury upokarzania”
  9. Po rycie włączenia albo co dalej z uczestniczką
 • Rozdział III. Scenariusz gabinetu osobliwości na przykładzie wybranych programów telewizyjnych
  1. Od natury do kultury — historycznie zmienne funkcje osobliwości
  2. Zbieracze (i gabinety) osobliwości w nowożytności w ujęciu Krzysztofa Pomiana oraz Michała Mencfela
  3. Osobliwości w XIX wieku — przykład Saartjie Baartman w interpretacji Anny Wieczorkiewicz
  4. Chłopaki do wzięcia — obraz wiejskiego underclass
  5. Z kamerą wśród ludzi, czyli Warsaw Shore — Ekipa z Warszawy
  6. Rozmowy w toku — kontrolowana patologia
  7. Uprzedmiotowienie jako instrument kulturowej kolonizacji albo medialny Cannibal Tours
 • Rozdział IV. Scenariusz opery żebraczej na przykładzie wybranego programu telewizyjnego o strukturze konkursowej
  1. Współczesny świat medialnej opery żebraczej
  2. Nowe średniowiecze, czyli „ludzie luźni” a współczesny prekariat
  3. Pręgierz i szubienica — nadzorować i karać
  4. „Techniki żebracze” a działalność artystyczna
  5. Mam talent!, czyli świat opery żebraczej dzisiaj
  6. Kara, czyli dlaczego nie widzimy czegoś, co jest wszechobecne
 • Rozdział V. Scenariusz „pan–cham” na przykładzie warszawskich „słoików”
  1. Uwagi wstępne
  2. Folwarczna kultura kapitalizmu, czyli relacja „pan–cham” dzisiaj. Inspiracje
  3. Forum internetowe jako przestrzeń komunikacyjna a „mowa agresji”
  4. Upokarzanie a wektory walki symbolicznej
  5. Kategoria obciachu jako kategoria walki symbolicznej
  6. Kim jest „słoik”
  7. „Chamofobia” i „szowinizm antywiejski”
  8. „Zarządzanie wstydem” — polityczny wymiar figury „słoika”
  9. „Zarządzanie wstydem” a (samo)kolonizacja
 • Zakończenie
 • Bibliografia
 • Summary
 • Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter