Imaginaria polityczności. Obraz i hegemonia

Karol Morawski
ISBN: 978-83-229-3637-5
Liczba stron: 208
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Nakład wyczerpany
Cena: 19,00 PLN   

Autor w perspektywie filozoficzno-historycznej podejmuje problem związków pomiędzy rozmaitymi obrazami, mitami i symbolami a dziedziną polityki. Obecne w książce odwołania do filozoficznej oraz politycznej tradycji Zachodu ukazują znaczącą rolę i siłę imaginarium politycznego. Obrazy, mity czy symbole organizują nasze polityczno-społeczne doświadczenia: krystalizują powiązania pomiędzy grupami zaangażowanymi we wspólne polityczne przedsięwzięcia, identyfikują politycznych wrogów i przyjaciół, sakralizują lub odrzucają panującą władzę, a także podsycają zbiorowe namiętności. Elementy imaginarium uzupełniają lub wręcz obalają dyskurs racjonalny, rzekomo rządzący instytucjami i przejawami życia publicznego.

Wprowadzenie

 • Obrazy
 • O pojęciu obrazu (perspektywy badawcze)
 • Hegemonia i hegemonie
 • Imaginaria polityczności
 • Władza mitu
 • Cele pracy i pole badawcze

Rozdział I

 • Platon mitotwórca
 • Stara fenicka bajka
 • Mit i logos: powinowactwa i zerwania
 • Władza mitu: wychowanie i polityka
 • Władza nad mitem

Rozdział II

 • Mit księcia
 • Obrazy księcia
 • Fortuna
 • Zwodnicze imaginarium
 • Krytyka pozoru

Rozdział III

 • Imaginarium rewolucyjne
 • Polimorficzny lud
 • Antytetyczne obrazy
 • Obrazy wroga
 • Rewolucyjna przestrzeń, rewolucyjne święto
 • „Mieszczanin porządkuje swój świat”
 • Obrazy demaskujące
 • Inżynierowie ludzkich dusz

Rozdział IV

 • Mit w postkomunistycznej Europie
 • Polityczna Genesis
 • Naród jako wyobrażona wspólnota
 • Rewolucyjny romantyzm i postkomunistyczny nacjonalizm
 • Imaginarium Solidarności

Rozdział V

 • Mit i słowo
 • (Post)strukturalizm
 • Mit jako dyskurs
 • Mit jako „słowo odpolitycznione”
 • Mit i polityka
 • Patologiczne zniekształcenia
 • Mitologiczne petryfikacje

Zakończenie

 • Dalsze perspektywy badawcze
 • Siła obrazów

Bibliografia
Summary
Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter