Przegląd Prawa i Administracji CXV

Mariusz Jabłoński (red.)
ISSN: 0137-1134
Liczba stron: 196
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 40,00 PLN   

W najnowszym numerze „Przeglądu Prawa i Administracji” zamieszczone zostały opracowania poświęcone zagadnieniom prawnym — ze szczególnym uwzględnieniem prawa publicznego,  prawa karnego, administracyjnego, podatkowego oraz prawa cywilnego. Spektrum problemów naukowych jest szeroki, w zamierzeniu ma przybliżyć Czytelnikowi stosunkowo rzadko poruszane w dotychczasowej literaturze zagadnienia. Publikacja ma na celu dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców, zarówno zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawa i ekonomii, jak i studentów oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu prawa polskiego oraz porządków prawnych państw trzecich.

 • Jolanta Blicharz, W kwestii stosunków zachodzących w sferze zewnętrznej i wewnątrzorganizacyjnej stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego
 • Aleksander Cieśliński, Dopuszczalność opodatkowania odszkodowania uzyskanego od Skarbu Państwa w świetle standardów ochronnych Europejskiej konwencji praw człowieka
 • Adam Rzetecki, Transparentność finansów partii politycznych a utrata prawa do subwencji z budżetu państwa
 • Joanna Susło, Granice umocowania prokurenta samoistnego
 • Tomasz Słapczyński, Refugees and migrants as a subject of rights according to international law and organizations
 • Paweł Lenio, Źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce i we Włoszech
 • Ewa Zadęcka, Bezwzględny zakaz reklamy kancelarii adwokackich w realiach współczesnego funkcjonowania rynku usług prawniczych
 • Michał Ochwat, Prawne formy działania Komitetu Stabilności Finansowej
 • Joanna Helios, Wioletta Jedlecka, The derivative concept of legal interpretation in EU law
 • Magdalena Fedorowicz, Konstrukcja finansowego stosunku prawnorynkowego a nadzór makroostrożnościowy na rynku ubezpieczeniowym
 • Rafał Mikowski, Kilka uwag o podstawach prawnych ograniczeń dostępu do broni palnej w Polsce

GLOSA

 • Konrad Lipiński, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 roku, III KK 429/13 [o podmiotowym zakresie zastosowania klauzuli antykumulacyjnej]

SPRAWOZDANIE

 • Iga Małobęcka-Szwast, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Protecting European Union Values: Breaches of Article 2 TEU and their Consequences” (Warszawa, 14–15 września 2017 r.)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter