C.G. Jung — myśl i krytyka społeczna

Ilona Błocian
ISBN: 978-83-229-3628-3
Liczba stron: 212
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Nakład wyczerpany
Cena: 19,00 PLN   

W książce zostaje podjęta analiza idei społecznych i pewnej filozofii społecznej Carla Gustava Junga — autora znanego raczej z innych aspektów koncepcji: psychologicznych, antropologicznych, religioznawczych. Myśl społeczna często jednak była przez Junga podejmowana i stanowi znaczną część jego pism oraz zainteresowań. Powstawała długo i ogarnęła analizę oraz interpretację wielu zjawisk współczesnego mu świata. Podstawowe kategorie jego koncepcji, takie jak nieświadomość zbiorowa, archetyp i jaźń, znajdują w tym obszarze specyficzne zastosowanie i funkcjonują w niej w swoistych znaczeniach. W książce zostały podjęte problemy sytuacji współczesnej jednostki, „człowieka masowego”, wyzwań kształtujących się w procesie wychowania, kształtowania się osobowości, refleksje nad sztuką współczesną, problem przywództwa (tryptyk o dyktatorach), autorytaryzmu, a także próby Junga spoglądania w przyszłość Europy.

Wstęp

 • Myśl społeczna i elementy psychologii społecznej w ujęciu Junga
 • Tło ujęć Junga — psychoanaliza i myśl społeczna

Rozdział 1. Człowiek współczesny i psychika archetypowa

 • Nieświadomość zbiorowa i procesy społeczne
 • Wymiar zbiorowy pojęcia archetypu
 • Koncepcja zła i jego zbiorowa postać
 • Człowiek współczesny i człowiek masowy
 • Tyrania autorytarna
 • Religia, filozofia i psychologia wobec obrony jednostki
 • Jung wobec nazizmu
 • Archai i współczesność
 • Archetypowa kobiecość i kobieta współczesna

Rozdział 2. Współczesność i problemy wychowania — rozwój człowieka w ujęciu Junga

 • Psychologia dziecka. Relacje z rodzicami i wychowawcami
 • Postulat autentyczności w rozwoju człowieka
 • Zagrożenia rozwoju
 • Stawanie się osobowością
 • Nieświadomość i archetyp w pismach pedagogicznych
 • Obraz świata współczesnego w pismach pedagogicznych

Rozdział 3. Koncepcje psychoterapeutyczne

 • Miejsce psychoterapii w myśli Junga
 • Historia psychoterapii
 • Psychoterapia a religia
 • Psychoterapia a koncepcja człowieka archetypowego
 • Leczenie a problemy etyczne
 • Pojęcie zdrowia psychicznego
 • Psychoterapia i człowiek współczesny — przystosowanie i rozwój

Rozdział 4. Refleksja nad sztuką i procesem twórczym

 • Dzieło sztuki nie jest nerwicą
 • Proces twórczy i człowiek
 • Pojęcie archetypu i nieświadomości zbiorowej w tekstach o przemianach ducha
 • Człowiek jako twórca a współczesność
 • Przemiany wartości
 • Sztuka i psychoterapia

Rozdział 5. Problem przywództwa — archetyp potestas i współczesne przywództwo

 • Tryptyk o dyktatorach

Rozdział 6. Obraz świata współczesnego — wypowiedzi Junga po II wojnie światowej

 • Obraz świata współczesnego
 • Pojęcie nieświadomości zbiorowej i archetypu w wywiadach i wypowiedziach Junga

Zakończenie

 • Spojrzenie w przyszłość
 • Człowiek

Bibliografia
Summary

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter