Polityczna eschatologia

Damian Leszczyński
ISBN: 978-83-229-3612-2
Liczba stron: 168
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Nakład wyczerpany
Cena: 19,00 PLN   

W ciągu ostatnich dwustu lat polityka przejęła większość religijnych funkcji, roszcząc sobie prawo do zajmowania się sprawami najbardziej fundamentalnymi, takimi jak cel i sens życia, możliwość osiągnięcia szczęścia i spełnienia. W takim świecie, w którym wszystko stało się polityczne, zaczęto ostatecznie oczekiwać, że polityka faktycznie może wszystko — i przekonanie to przybierało postać osobliwej, głębokiej wiary w polityczne doktryny oraz ich zdolność do rozwiązywania podstawowych ludzkich problemów. Zjawisko to można określić mianem politycznej eschatologii, a jego geneza, natura i konsekwencje są tematem prezentowanej książki.

 • Od autora

Rozdział I

 • Polityka zbawienia
 • Warunki metafizyczne: zbawienie jako koniec historii
 • Warunki antropologiczne: misja wybranych
 • Warunki epistemologiczne: objawiona wiedza dla wtajemniczonych
 • Warunki aksjologiczne: podwójne wartościowanie
 • Od religii do polityki: trzy cechy politycznej eschatologii
 • Polityczny wymiar religii

Rozdział II

 • Mit i polityka
 • Mit jako forma symboliczna
 • Eschatologiczne funkcje mitu
 • Mity i symbole
 • Misja, walka i postęp
 • Racjonalizm i totalitaryzm

Rozdział III

 • Rewolucja i kres dziejów
 • Czym jest filozofia polityki?
 • Eschatologia i polityka
 • Historia transcendentna i immanentna
 • Rewolucja jako ostateczne rozwiązanie problemu zła
 • Kosmiczny wymiar rewolucji
 • Cechy rewolucji
 • Krajobraz po rewolucji

Rozdział IV

 • Architektura rewolucji
 • Burke i rewolucja polityczna
 • Kartezjusz i rewolucja intelektualna
 • Od epistemologii do demonologii
 • Permanentna rewolucja

Rozdział V

 • Ludzie jak bogowie
 • Chrześcijaństwo: człowiek wobec nieskończoności
 • Bunt przeciw rzeczywistości
 • Relatywizm: absolutyzm na skróty
 • Emancypacja przeciw wolności
 • Idee mają konsekwencje

Rozdział VI

 • Wolność a geneza zła
 • Manicheizm: substancjalizacja zła i zniesienie odpowiedzialności
 • Św. Augustyn: wolność do zła jako warunek zbawienia
 • Manicheizm i filozofia polityki

Rozdział VII

 • Tradycja i wolność
 • Nieporozumienia wokół konfliktu wolność–tradycja
 • Wolność w klasycznym liberalizmie
 • Wolność jako emancypacja
 • Liberalizm i pseudoliberalizm
 • Tradycja, wolność i sfera prywatna
 • Tradycja jako gwarancja wolności

Rozdział VIII

 • Pozytywna podstawa wolności negatywnej
 • Wolność pozytywna jako autonomia
 • Wolność, rozdwojenie, tyrania
 • Epistemiczny wymiar wolności
 • Wolność i gnoza
 • Paternalizm i przymus w imię wyzwolenia
 • Liberalizm i wolność negatywna
 • Wolność i odpowiedzialność
 • Wolność pozytywna i wolna wola

Rozdział IX

 • Eschatologia scjentyzmu
 • Rzeczy ostateczne w doczesnej perspektywie
 • Założenia scjentystycznej eschatologii
 • Fazy scjentystyczne eschatologii
 • Bogowie i potwory
 • Informacja o pierwodrukach

Bibliografia
Summary
Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter