Kultura książki w humanistyce współczesnej

Bożena Koredczuk, Kamila Augustyn (red.)
ISBN: 978-83-229-3596-5
Liczba stron: 380
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 60,00 PLN   

Praca zbiorowa „Kultura książki w humanistyce współczesnej” składa się z czterech części. Pierwsza prezentuje najnowsze kierunki badań nad książką i informacją w ujęciu interdyscyplinarnym, przynosi rozprawy poświęcone humanistyce cyfrowej oraz nowym formom książki. Druga zawiera studia nad sposobami kształtowania się kultury piśmienniczej i czytelniczej na przestrzeni dziejów, zarówno w regionie, jak i na obczyźnie. Kolejne dwie części powstały na okoliczność obchodów 60-lecia istnienia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.  W części trzeciej została omówiona działalność naukowa IINiB w latach 2006–2016 z perspektywy dokonań naukowych poszczególnych Zakładów. Tom zamyka część czwarta dokumentująca uroczystości jubileuszowe. Publikacja powinna zainteresować badaczy z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, szczególnie specjalizujących się w problematyce nowych mediów i ich roli w kulturze, ale także popularyzatorów nauki i szerokie grono osób tworzących społeczeństwo informacji i wiedzy.

 • Wstęp


Część I. Kultura książki w badaniach nauk humanistycznych i społecznych

Humanistyka cyfrowa

 • ZBIGNIEW OSIŃSKI, Książka naukowa w koncepcjach i praktyce cyfrowych humanistów
 • MAŁGORZATA JANIAK, MARIA PRÓCHNICKA, Postawy wobec „otwartej humanistyki cyfrowej” w środowisku akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • ZBIGNIEW GRUSZKA, Kolekcje cyfrowych zbiorów regionalnych jako przedmiot badań bibliologicznych
 • MAGDALENA OSTROWSKA, Media społecznościowe i ich wpływ na kulturę książki

Nowe formy książki

 • ARTUR ROGOŚ, Zerwanie i mimetyzm. Dwa nurty współczesnej książki elektronicznej z perspektywy wydawniczej
 • MAŁGORZATA OGONOWSKA, Pałuba Karola Irzykowskiego — jeden utwór w dwóch książkowych wcieleniach. Studium przypadku
 • BOGUMIŁA STANIÓW, Kategoria książki dla dzieci i młodzieży we współczesnym polskim literaturoznawstwie
 • KRYSTIAN MACIEJ TOMALA, To (nie) książka. O nietypowych interakcjach czytelnika z książką i ich konsekwencjach na przykładzie wybranych książek kreatywnych
 • EWA ANDRYSIAK, Kolorowanki dla dorosłych jako nowa forma książki
 • PAWEŁ BERNACKI, Book objects jako przykład funkcjonowania książki artystycznej w Polsce po 1989 roku
 • ELŻBIETA POKORZYŃSKA, Współczesne introligatorstwo artystyczne. Rekonesans badawczy

Część II. Historyczne aspekty kultury książki

Ruch wydawniczy

 • AUŠRA NAVICKIENĖ, Publishing in national languages in the 19th century: The case of the Baltic region
 • ANNA GRUCA, Drukowane dedykacje w książce XIX-wiecznej jako źródło do badania kultury książki epoki
 • TERESA ŚWIĘĆKOWSKA, Szlachecka versus kupiecka. Postrzeganie książki i autora na ziemiach polskich w XIX wieku
 • MARTA ŠPÁNIOVÁ, Znani przedstawiciele niemieckiej gminy ewangelickiej ze Śląska i ich aktywność kulturowa w Bratysławie w XVII wieku

Biblioteki

 • MARIUSZ DWORSATSCHEK, Biblioteka Ossolineum w dziejach książki polskiej—przegląd zagadnień
 • RYSZARD NOWICKI, Oddział Biblioteki Narodowej w Bytomiu w latach 1956–1999
 • ANNA PACHOWICZ, Rola książki w życiu emigrantów polskich we Francji w latach 1941–1944
 • PIOTR DOBROWOLSKI, Biblioteki wojskowe i ich zbiory w życiu żołnierzy polskich w latach 1918–1939
 • RAFAŁ WERSZLER, Dziedzictwo aranżacji — repozytorium Marii Magdaleny we Wrocławiu

Część III. Działalność Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2006–2016 z perspektywy dokonań naukowych poszczególnych Zakładów

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego — rys historyczny, zmiany struktury organizacyjnej

 • BOŻENA KOREDCZUK, Zakład Teorii i Historii Książki — dokonania naukowe w latach 2006–2016
 • BOGUMIŁA STANIÓW, Zakład Bibliotekoznawstwa i jego pracownicy w latach 2006–2016
 • ANETA FIRLEJ-BUZON, Zakład Bibliografii i i Informacji Naukowej
 • MAŁGORZATA GÓRALSKA, Zakład Książki Współczesnej i Edytorstwa

Część IV. Uroczystość jubileuszowa

 • Kilka słów o Jubileuszu 60-lecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Dokumentacja fotograficzna
 • LISTY GRATULACYJNE
 • SESJA JUBILEUSZOWA
 • WYSTAWA OKOLICZNOŚCIOWA
 • Lista gości i uczestników konferencji
 • Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter