Przegląd Prawa i Administracji CXIII

Agnieszka Górnicz-Mulcahy (red.)
ISSN: 0137-1134
Liczba stron: 188
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 45,00 PLN   

Niniejszy tom „Przeglądu Prawa i Administracji” tworzą pracowania, z których część została wygłoszona podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Pojęcie pracodawcy w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, odbywającej się we Wrocławiu w dniu 17 listopada 2017 r. Problematyka związana z pełnieniem funkcji pracodawcy przez jednostki organizacyjne i osoby fizyczne rodzi wiele wątpliwości, które ujawniają się w płaszczyźnie prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Celem prezentowanej publikacji jest z jednej strony zasygnalizowanie problemów, jakie mogą występować w praktyce w kontekście pojmowania pojęcia pracodawcy — jednej z podstawowych kategorii normatywnych prawa pracy. Z drugiej zaś przedstawione zostały kontrowersje dotyczące wykładni tego pojęcia na gruncie prawa ubezpieczeń społecznych. Aspekty praktyczne są podbudowane stanowiskami teoretycznymi, prezentowanymi przez przedstawicieli doktryny. Tym samym publikacja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców zajmujących się naukowo i zawodowo przedstawionymi zagadnieniami.

 • Tomasz Bakalarz, Odpowiedzialność organizatora sieci franczyzowej wobec pracowników zatrudnionych przez uczestnika sieci
 • Justyna Czerniak-Swędzioł, Rola pracodawcy w realizowaniu uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem
 • Agnieszka Górnicz-Mulcahy, Agencja rządowa jako pracodawca
 • Zbigniew Hajn, Pracodawca jako strona stosunków cywilnoprawnych
 • Tadeusz Kuczyński, Pracodawca jako kategoria systemu prawa
 • Monika Lewandowicz-Machnikowska, Osoba fizyczna jako pracodawca
 • Piotr Prusinowski, Reprezentacja pracodawcy w ujęciu podmiotowym
 • Ariel Przybyłowicz, Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie publiczne a art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Michał Raczkowski, Holding jako pracodawca? Problemy indywidualnego prawa pracy w grupie spółek
 • Artur Tomanek, Podmioty odpowiedzialności pracodawczej w stosunkach prawa pracy
 • Teresa Wyka, Pracodawca jako odpowiedzialny za chorobę parazawodową
 • Maciej Jakub Zieliński, Kontrowersje wokół wykonywania pracy na rzecz własnego pracodawcy w rozumieniu art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych a zgodność tego przepisu z Konstytucją RP

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter