Przegląd Prawa i Administracji CX. Polityczność nauki prawa i praktyki prawniczej

Andrzej Bator, Przemysław Kaczmarek (red.)
ISSN: 0137-1134
Liczba stron: 216
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 40,00 PLN   

Celem prezentowanej publikacji nie jest ukazanie jednego, wewnętrznie spójnego pod względem metodologicznym i problemowym sposobu ujmowania kwestii z obszaru polityczności nauki prawa i praktyki prawniczej. Przeciwnie, chodzi raczej o konceptualizację podejmowanych obecnie w rodzimym środowisku teoretyków i filozofów prawa problemów w tym obszarze, o ekspozycję reprezentatywnych dla tego środowiska stanowisk. Czasy, w których przyszło nam ostatnio zawodowo funkcjonować, nie sprzyjają dystansowi abstrakcji, łączonemu zazwyczaj z analitycznym myśleniem i argumentowaniem. Jest bowiem czas porządkowania i czas działania (tworzenia, niszczenia). Ideę inspirującą wydanie niniejszego tomu lepiej niż dystans analityków oddaje stwierdzenie Hegla o potrzebie takiego filozofowania, które polega na „uchwyceniu w myśli swojego czasu”. Czy środowisko polskich teoretyków i filozofów prawa posiada zdolność odpowiadania na wyzwania „swojego czasu”? Ocenę wypada pozostawić Czytelnikom.

 • Polityczność nauki prawa i praktyki prawniczej — wprowadzenie (Andrzej Bator, Przemysław Kaczmarek)

POLITYCZNOŚĆ W DYSKURSIE FILOZOFICZNO-PRAWNYM I METODOLOGICZNYM

 • Tomasz Gizbert-Studnicki, Filozofia polityczna a pozytywistyczna teoria prawa
 • Jerzy Zajadło, Prawoznawstwo — polityczność nauki czy nauka polityczności?
 • Marek Zirk-Sadowski, Metodologie teorii prawa a problem polityczności prawoznawstwa. Aspekt behawioralny i intensjonalny

KONSTYTUCJONALIZM POMIĘDZY PRAWEM I POLITYKĄ

 • Grażyna Skąpska, Od „legalnej rewolucji” do kontrrewolucji. Kryzys konstytucjonalizmu liberalno-demokratycznego w Polsce
 • Marek Smolak, Od kultury władzy do kultury uzasadniania. Doświadczenia południowoafrykańskie
 • Adam Sulikowski, Konstytucjonalizm wobec „zemsty postmodernizmu”
 • Sławomira Wronkowska, Kilka tez o instrumentalizacji prawa i ochronie przed nią

POLITYCZNOŚĆ W PROCESIE TWORZENIA I STOSOWANIA PRAWA

 • Tadeusz Biernat, Między polityką a prawem. Problem „upolitycznienia” tworzenia prawa
 • Jolanta Jabłońska-Bonca, „Efekt aureoli” i „efekt uczestnictwa” a niezależność prawni­ków-naukowców
 • Marzena Kordela, Aksjologiczna wykładnia prawa
 • Leszek Leszczyński, Praktyka precedensowa w porządku prawa stanowionego. Podstawo­we czynniki warunkujące
 • Sławomir Tkacz, Sędzia jako osoba sprawująca „wymiar sprawiedliwości”
 • Jan Woleński, Sfera publiczna, sfera prywatna i wolność religijna

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter