Przegląd Prawa i Administracji CVIII. Prawna ochrona zwierząt

Joanna Helios, Wioletta Jedlecka (red.)
ISSN: 0137-1134
Liczba stron: 172
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 28,00 PLN   

Tematyka podjęta w niniejszej publikacji jest aktualna oraz istotna, o czym świadczą wciąż żywe dyskusje dotyczące podejmowanych problemów. Kwestia ochrony prawnej zwierząt należy do niezwykle kontrowersyjnych, czego dowodzą emocje pojawiające się zarówno podczas debat naukowych oraz politycznych, jak i w dyskursach prawniczych, dotyczących argumentowania za bądź przeciw przyznawaniu praw zwierzętom.
Dużym walorem pracy jest jej wieloaspektowość — poruszono w niej bowiem kwestie szczegółowe, takie jak: okrucieństwo wobec zwierząt i sposoby zapobiegania mu (procedury administracyjne i karne), kwestie wykorzystania GMO, problematyka dopuszczalności doświadczeń na zwierzętach, pseudohodowle czy ochrona weterynaryjna zwierząt.

 • Joanna Helios, Wioletta Jedlecka, Znęcanie nad zwierzęciem w doktrynie prawa karnego i w orzecznictwie sądowym — kilka uwag tytułem wstępu do rozważań o prawnej ochronie zwierząt
 • Dawid Karaś, „Niech zwierzęta mają prawa!” Monitoring ścigania oraz karania sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom
 • Joanna Helios, Wioletta Jedlecka, Okrucieństwo wobec zwierząt z punktu widzenia psychologii i filozofii — zarys problemu
 • Martyna Sługocka, Praktyczny wymiar instytucji czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi
 • Wioletta Jedlecka, Podstawowe formy prawne działania administracji publicznej na rzecz ochrony zwierząt
 • Michał Rudy, Dlaczego potrzebujemy nowej ustawy o humanitarnej ochronie zwierząt?
 • Ewa Niemiec, Marta Nowakowska, Hodowla rasowych psów i kotów a ochrona zwierząt — analiza polskich rozwiązań prawnych
 • Agnieszka Gruszczyńska, O zabijaniu — uśmiercanie zwierząt przeznaczonych do celów gospodarczych w świetle przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 oraz regulacji krajowych
 • Piotr Listos, Małgorzata Dylweska, Magdalena Gryzińska, Rys historyczny prawnych aspektów ochrony weterynaryjnej zwierząt w Polsce
 • Joanna Helios, Rola deontologii weterynaryjnej w ochronie zwierząt i ich praw
 • Łukasz Żukowski, Etyczne i prawne aspekty dopuszczalności przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach
 • Martyna Stępień, Analiza regulacji prawnych w zakresie wykorzystania GMO

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter