Zadania jednostek administracyjnych samorządu terytorialnego z wykorzystaniem potencjału grup dyspozycyjnych w przezwyciężaniu zagrożeń bezpieczeństwa publicznego

Jan Maciejewski, Małgorzata Stochmal, Agnieszka Sokołowska (red.)
ISBN: 978-83-229-3562-0
Liczba stron: 500
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Nakład wyczerpany

Samorząd terytorialny w systemie władzy publicznej ustanowiony został w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty. Organy samorządowe, poprzez tworzone wspólnoty lokalne (gminne, powiatowe) oraz regionalne (wojewódzkie) realizują zadania zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Praca zbiorowa pod redakcją naukową stanowi zbiór artykułów podejmujących problematykę zapewniania bezpieczeństwa oraz stanowienia porządku publicznego z wykorzystaniem potencjału grup dyspozycyjnych sektora bezpieczeństwa.

 • JAN MACIEJEWSKI, Koordynacja ładu zbiorowego państwa w zadaniach administracji samorządowej na rzecz bezpieczeństwa
 • ANETA BARANOWSKA, Relacje jednostki wojskowej z otoczeniem lokalnym — płaszczyzna społeczna
 • ADAM BIGAJ, Socjologiczna analiza mobbingu w grupach dyspozycyjnych
 • MAREK BOROWSKI, Alcoholism in the uniformed services
 • ADAM BUJAK, Bezpieczeństwo w społeczeństwie obywatelskim
 • VALERII CHERNETA, Современные инициативы по уменьшению угроз в сфере гражданской безопасности Украины
 • MARIAN CIEŚLARCZYK, AGNIESZKA FILIPEK, Dlaczego jedne jednostki administracyjne samorządu terytorialnego lepiej niż inne radzą sobie w sytuacjach kryzysowych?
 • WOJCIECH CZAJKOWSKI, Wartości i wzory zachowań w działaniu członków grup dyspozycyjnych
 • MAREK GÓRKA, Projekt modelu grupy dyspozycyjnej jako innowacyjnej współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży
 • KRZYSZTOF JAGIEŁŁO, Delegatura administracji Stasi w Polsce. Okoliczności utworzenia, zadania i struktura
 • GRZEGORZ FUCHS, ADAM KOŁODZIEJCZYK, Użyteczność intuicji w podejmowaniu decyzji przez funkcjonariuszy służby więziennej
 • ARKADIUSZ D. LEŚNIAK-MOCZUK, Zadania samorządu terytorialnego i grup dyspozycyjnych w zapewnieniu bezpieczeństwa imprez masowych
 • MAŁGORZATA LIPIŃSKA-RZESZUTEK, AGNIESZKA ŁAPIŃSKA, Policja wobec zagrożeń bezpieczeństwa publicznego na tle kulturowym
 • ZDZISŁAW LUDZIEJEWSKI, Zarządzanie kryzysowe, cele, zadania, instytucje
 • RYSZARD M. MACHNIKOWSKI, Polski „system antyterrorystyczny” — potrzeba a rzeczywistość
 • WOJCIECH MACKIEWICZ, Nowoczesny terroryzm w kontekście współczesnej etyki
 • MÁRIA MARTINSKÁ, Sociologické súvislosti rodovo podmieneného násilia v kontexte súčasnej bezpečnosti
 • JOZEF MATIS, Migrácia — významný faktor európejskej integrácie pohotovostných skupín (grup dyspozycyjnych)
 • ZBIGNIEW MEDUCKI, Prognozowanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych przez służbę leśną we współpracy z samorządem terytorialnym
 • EUGENIUSZ MOCZUK, Definicyjne ujęcie zagadnień bezpieczeństwa publicznego na tle porównawczym. Ujęcie socjologiczne
 • ANDRZEJ MROŻEK, Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć alarmowania w instytucji sektora publicznego
 • PAULINA OLEJNICZAK, Opinie wrocławian o bezpieczeństwie w miejscu zamieszkania
 • ANNA ORZECHOWSKA, MARCIN GUGULSKI, Działalność straży miejskiej składową bezpieczeństwa lokalnego
 • MAREK STEFAŃSKI, Przestępczość jako problem społeczny XXI wieku
 • JAROSŁAW STELMACH, Zadania i wyzwania dla członków grup dyspozycyjnych w regulacjach ustawy antyterrorystycznej
 • KRZYSZTOF ŚWIDERSKI, Synergia samorządu terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych w przezwyciężaniu zagrożeń bezpieczeństwa publicznego
 • KAROLINA WOJTASIK, MAREK S. SZCZEPAŃSKI, Migracja — Walka — Męczeństwo. Jak organizacja Państwo Islamskie rekrutuje bojowników z Europy? Próba analizy socjologicznej
 • KRZYSZTOF TOMASZYCKI, MICHAŁ KONTAPKA, Identyfikacja potrzeb i wyzwań do zapewniania bezpieczeństwa i stanowienia porządku publicznego przez instytucje badawcze w policji
 • MAROŠ TRNKA, MÁRIA MARTINSKÁ, Skúmanie regionálnych konfliktov
 • BARBARA BOJACK, MONIKA WIKTOROWICZ-SOSNOWSKA, Rola pracownika socjalnego i psychoterapeuty w zapobieganiu zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego związanych z alkoholizmem
 • LESZEK WOLANIUK, Problemy metodyki zdalnego szkolenia grup dyspozycyjnych w nowoczesnych systemach antropotechnicznych
 • VASYL ZAPLATYNSKYI, Social denger — selected issues
 • ANGELIKA RUTA, Specyfika zagrożeń pojawiających się w krajobrazie społeczności lokalnej na przykładzie miasta Legnica
 • TOMASZ SAHAJ, Kibice jako partnerzy samorządu terytorialnego i strażnicy bezpieczeństwa publicznego?

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter