Kształcenie Językowe 14 (24)

Kordian Bakuła (red.)
ISSN: 1642-5782
Liczba stron: 84
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 22,00 PLN   

W niniejszym, czternastym, tomie przeważają prace o kształceniu językowym, ale początek poświęcony jest rozważaniom natury ogólniejszej, odnoszącym się do całej dziedziny zwanej szkolną polonistyką. Drugi w kolejności artykuł zawiera nawiązania do przeszłości, do tradycji. Następny zaś skupia się na szczegółach: na błędach rzeczowych, które — niestety — znajdują się w podręcznikach i zeszytach ćwiczeń stosowanych w szkole w ostatnich kilkunastu latach. Czwarta praca dotyczy ćwiczeń w mówieniu i pisaniu. Autor śledzi słowne zachowania autoprezentacyjne w takich gatunkach, jak życiorys, list motywacyjny, opis przeżyć wewnętrznych, ogłoszenie towarzyskie, dziennik, pamiętnik.

Od redaktora

  • Maciej Wróblewski, Cyfrowy zwrot w polonistyce szkolnej
  • Jolanta Fiszbak, O potrzebie sięgnięcia do tradycji polonistycznej w zakresie kształcenia językowego
  • Kordian Bakuła, O fałszywej świadomości językowej i językoznawczej w podręcznikach do języka polskiego z początku XXI wieku
  • Mirosław Grzegórzek, Gen autoprezentacji a gatunek uczniowskiej wypowiedzi pisemnej

Indeks nazw osobowych
Indeks nazw rzeczowych
Table of contents
Abstracts

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter