Przegląd Prawa i Administracji CV

Mariusz Jabłoński (red.)
ISSN: 0137-1134
Liczba stron: 264
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 40,00 PLN   

W najnowszym numerze Przeglądu Prawa i Administracji zamieszczone zostały opracowania poświęcone zagadnieniom prawnym, prawno-finansowym, gospodarczym oraz doktrynom politycznym i prawnym. Spektrum problemów naukowych jest szeroki, co w zamierzeniu ma umożliwić przybliżenie Czytelnikowi stosunkowo rzadko poruszanych w dotychczasowej literaturze zagadnień. Publikacja ma na celu dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców, zarówno zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawa i ekonomii, jak i studentów oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu prawa polskiego i porządków prawnych państw trzecich.

ARTYKUŁY

 • Cezary Błaszczyk, Liberalizm Thomasa Paine’a
 • Jolanta Blicharz, Pozycja fundacji w sferze prowadzonej przez nią działalności leczniczej
 • Robert Dziuba, Partycypacja społeczna na tle zasady zrównoważonego rozwoju
 • Agnieszka Kania, The directive for general prevention in empirical approach. Author’s research
 • Paweł Lenio, Zawieszenie zwrotu kosztów opieki zdrowotnej a dyrektywa transgraniczna
 • Edyta Kowalczyk, Agraryzm i jego wyraz w myśli społeczno-ekonomicznej F. Bujaka, W.  Stysia i W. Grabskiego
 • Rafał Kowalczyk, Prawna dopuszczalność rezygnacji z wybranych dochodów własnych gmin
 • Paweł Mielniczek, Extraterritorial application of Human Rights Treaties and the Universal Repression in international criminal law
 • Renata Raszewska-Skałecka, Edukacja osób niepełnosprawnych jako dobro wspólne na tle rozważań administracyjnoprawnych
 • Bogusław Sołtys, O potrzebie wzmocnienia ochrony przedsiębiorców oraz innych podmiotów niebędących konsumentami przed nadużyciami wolności kontraktowej
 • Michał Stawiński, Instrumentalizacja prawa zamówień publicznych w Unii Europejskiej w kontekście kryteriów oceny ofert
 • Jan Zaliwski, Wpływ regulacji prawnej Karta nauczyciela na wydatki inwestycyjne gmin — na przykładzie gminy Mirsk
 • Kamil Stępniak, Zasady techniki prawodawczej w Polsce i Unii Europejskiej
 • Robert Wilczyński, Charakter i przedmiot porozumień zbiorowych z udziałem agencji pracy tymczasowej
 • Krzysztof Wygoda, Administrator Bezpieczeństwa Informacji aInspektor Ochrony Danych na tle regulacji krajowych i unijnych — wybrane zagadnienia

RECENCJE

 • Radosław Grabowski, Międzynarodowa ochrona praw człowieka — współczesne problemy na świecie, pod redakcją Mariusza Jabłońskiego, Tomasza Jurczyka, Patryka Gutierreza, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Seria: e-Monografie Nr 63, ISBN 978-83-61370-59-8, Wrocław 2015, ss. 275
 • Joanna Helios, Wioletta Jedlecka, Czy potrzebne jest neuroprawo? T. Matthias Spranger (editor), International Neurolaw. A comparative analysis, Springer Heidelberg Dordrecht-London-New York 2012, ss. 424

SPRAWOZDANIA

 • Paweł Kuczma, „Aktualne zagadnienia polskiego prawa wyborczego” 57 Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego. Zielona Góra, 17–19 września 2015 r.

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter