Przegląd Prawa i Administracji CVI. Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej

Tadeusz Kocowski, Maciej Błażewski, Michał Raduła (red.)
ISSN: 0137-1134
Liczba stron: 348
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 40,00 PLN   

Problematyka powszechnej ochrony ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej została zbadana i przedstawiona w kilkudziesięciu opracowaniach naukowych obejmujących ujęcia dotyczące zagadnień podstawowych stanów nadzwyczajnych, administracji publicznej w stanach nadzwyczajnych, jednostek w systemie bezpieczeństwa oraz „ustaw pożarniczych” w systemie bezpieczeństwa. Opracowania te zostały przygotowane między innymi przez pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego i byłych oraz aktualnych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Wydanie jest współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

WPROWADZENIE

 • Słowo wstępne       
 • Włodzimierz Gromski, Wprowadzenie       
 • Adam Konieczny, Wprowadzenie Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 

STANY NADZWYCZAJNE

 • Marcin Miemiec, Stany nadzwyczajne (stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej) w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej           
 • Karol Kiczka, Aspekty prawne bezpieczeństwa publicznego          
 • Piotr Lisowski, Pojęcie bezpieczeństwa w obowiązującym systemie prawa — kilka refleksji na temat normatywizacji problematyki bezpieczeństwa         
 • Anna Kordik, Regulacje stanów nadzwyczajnych w ustawie zasadniczej         
 • Joanna Brzezińska, Jan Gola, Stan wyjątkowy jako przykład stanu nadzwyczajnego w doktrynie francuskiej. Interpretacja pojęcia          

ADMINISTRACJA PUBLICZNA A STANY NADZWYCZAJNE

 • Jerzy Korczak, Współdziałanie organów administracji rządowej i administracji samorządowej w stanach nadzwyczajnych          
 • Witold Małecki, Współczesne reminiscencje absolutystycznego modelu policji administracyjnej 
 • Magdalena Tabernacka, Antycypacyjna rola przepisów planu miejscowego w systemie zapewniania bezpieczeństwa ludności w stanie klęski żywiołowej       
 • Andrzej Pakuła, Rola terenowej administracji publicznej w zapobieganiu sytuacjom kryzysowym
 • Maciej Błażewski, Rola terenowej administracji publicznej w przygotowaniu ludności do przetrwania w sytuacjach kryzysowych         
  Elżbieta Kocowska-Siekierka, Ochrona zabytków na wypadek sytuacji kryzysowej
 • Michał Raduła, Kompetencje wojewody w stosunku do podmiotów leczniczych
 • w stanach nadzwyczajnych          

JEDNOSTKA A SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

 • Mariusz Jabłoński, Ograniczenie konstytucyjnych wolności i praw osobistych w czasie trwania stanów nadzwyczajnych          
 • Tadeusz Kocowski, Przedsiębiorcy i ich sytuacja prawna w stanach nadzwyczajnych      
 • Joanna Brzezińska, Jan Gola, Uwagi o obowiązkach przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w stanach nadzwyczajnych          
 • Paweł Kłusek, Ograniczenie działalności telekomunikacyjnej w stanie wojennym i stanie wyjątkowym
 • Dariusz Wykrent, Wybrane aspekty prawne zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych jako jednego z warunków bezpieczeństwa publicznego           
 • Mateusz Paplicki, Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w państwowym systemie bezpieczeństwa wewnętrznego          
 • Joanna Filaber, Ubezpieczenia indywidualne minimalizujące skutki występowania zagrożeń
 • Joanna Czesak, Pomoc finansowa podmiotów prywatnych udzielana jednostkom w stanach nadzwyczajnych          

„USTAWY POŻARNICZE” W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA

 • Andrzej Jaroszek, Jak powstawały „ustawy pożarnicze” — wspomnienia           
 • Mieczysław Cenin, Psychospołeczne podstawy tworzenia ustaw o ochronie przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarowej          
 • Jan Maciejewski, Małgorzata Stochmal, Socjologiczna analiza partycypacji Państwowej Straży Pożarnej w ochronie ludności w stanach nadzwyczajnych
 • Adam Konieczny, Organizacja działań ratowniczych podczas zdarzeń drogowych
 • Stanisław Ręcławowicz, Janusz Adam Wrzesiński, Krajowy system ratowniczo-gaśniczy w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter