Społeczny i edukacyjny wymiar inicjatyw proobronnych w Polsce — stan obecny i perspektywy

Barbara Wiśniewska-Paź, Marcin Liberacki (red.)
ISSN: 2543-8662
ISBN: 978-83-229-3548-4
Liczba stron: 232
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2016
Nakład wyczerpany

Monografia poświęcona jest społecznym i edukacyjnym aspektom bezpieczeństwa. Przekrojowo podejmuje fundamentalne zagadnienia odnoszące się do współczesnych inicjatyw proobronnych w Polsce. Stanowi merytoryczne i ważne uzupełnienie tejże problematyki. W jej opracowaniu udział wzięli eksperci zajmujący się na co dzień profesjonalnie tą tematyką. Tom został podzielony na dwie części: Aspekty społeczne i Aspekty edukacyjne. Pierwsza dotyczy różnych problemów związanych z proobronnością i inicjatywami proobronnymi w obrębie struktur wojskowych oraz państwowych w wymiarze ponadregionalnym, regionalnym i lokalnym. Druga odnosi się do różnorodnych inicjatyw edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa i proobronności podejmowanych w wymiarze szkoleniowym w ramach wojska/szkół wojskowych oraz szkół cywilnych od poziomu szkoły podstawowej po szkolnictwo wyższe. Mamy nadzieję, że zawarte w niniejszym tomie artykuły staną się inspiracją do zmiany konwencjonalnego myślenia o bezpieczeństwie i zagrożeniach. 

 • BARBARA WIŚNIEWSKA-PAŹ, MARCIN LIBERACKI, Wprowadzenie

ASPEKTY SPOŁECZNE

 • BARBARA WIŚNIEWSKA-PAŹ, Nowy wymiar bezpieczeństwa we współczesnym świecie w kontekście inicjatyw proobronnych. Aktualne problemy i wyzwania
 • WOJCIECH HORYŃ, Obronność państwa — problem społeczny czy rządowy?
 • JULIAN MAJ, JERZY M. NIEPSUJ, Zasadnicze funkcje administracji wojskowej w kształceniu i wychowaniu proobronnym młodzieży szkolnej i studenckiej (wymiar centralny i lokalny)
 • KRZYSZTOF M. GAJ, Specyfika szkolenia kadr w siłach zbrojnych
 • KRZYSZTOF KRAKOWSKI, Społeczne inicjatywy obronne w systemie przygotowań obronnych państwa  
 • WALDEMAR ZUBEK, Wsparcie i współpraca Ministerstwa Obrony Narodowej z organizacjami proobronnymi (na przykładzie funkcjonowania Biura do spraw Proobronnych MON)
 • KRZYSZTOF MARCINIAK, Rola logistyki w inicjatywach proobronnych .
 • JULIUSZ PIWOWARSKI, JACEK PIWOWARSKI, Japońska koncepcja narodowej kultury bezpieczeństwa. Harmonia religii jako element spójności społecznej

ASPEKTY EDUKACYJNE

 • JANUSZ ŚWINIARSKI, WŁODZIMIERZ CHOJNACKI, Edukacja dla bezpieczeństwa w cywilizacji kognitywnej i płynnej ponowoczesności
 • RADOSŁAW TYŚLEWICZ, Cywilne kierunki studiów a szkolnictwo wojskowe, wymiar społeczny dla bezpieczeństwa państwa i obywateli
 • ALEKSANDRA SKRABACZ, Fenomen klas mundurowych
 • ELŻBIETA OKOŃSKA, Edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne — inkubator inicjatyw proobronnych. Doświadczenia i poszukiwania
 • PAWEŁ RÓŻAŃSKI, Profil współczesnych szkoleń proobronnych realizowanych przez studentów Służb Mundurowych Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
 • RADOSŁAW TYŚLEWICZ, Program minimum dla innowacyjnych projektów szkolenia wojskowego MON vis Program szkolenia podstawowego klas mundurowych FOP (Federacji Organizacji Proobronnych)
 • PAWEŁ WRONKA, Ośrodek Szkolenia do Wojsk Specjalnych w Jednostce Wojskowej Komandosów — koncepcja i etapy wdrażaniaKontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter