Przegląd Prawa i Administracji CIV. Systemowość prawa

Zbigniew Pulka (red.)
ISSN: 0137-1134
Liczba stron: 268
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Nakład wyczerpany

Oferowany czytelnikowi 104. tom "Przeglądu Prawa i Administracji" pod redakcją Zbigniewa Pulki jest zbiorem artykułów najwybitniejszych polskich teoretyków i filozofów prawa, którzy zabierają głos w dyskusji poświęconej systemowi prawa. Autorzy postrzegają problem systemowości prawa w perspektywie zarówno analitycznej, jak i postanalitycznej, dlatego też w swoich artykułach podjęli próbę odpowiedzi na pytanie: czy obecna krytyka pozytywistycznego paradygmatu pojmowania systemowości prawa prowadzić ma do odrzucenia tej kategorii w dyskursie prawniczym, czy też potrzebna jest jej redefinicja? Autorzy wskazują, że za drugim stanowiskiem przemawiać mogą argumenty zarówno praktyczne, jak i teoretyczne. Argumentem praktycznym jest trwałość postrzegania prawa jako systemu w dyskursie prawniczym. Argumentem teoretycznym jest optymalizacyjny charakter poznania prawa w procesie doktrynalnej oraz operatywnej interpretacji tekstów prawnych. Ten drugi argument zakłada, że interpretacja prawnicza zmierza nieuchronnie do maksymalizacji wartości tekstu prawnego, przedstawiając chaotyczny zbiór przepisów jako uporządkowany systemowo zbiór norm prawnych. Mając świadomość dyskusyjności formułowanych twierdzeń, autorzy podkreślają wagę poruszanych problemów i stawianych pytań.
Niniejszy tom jest dedykowany twórcy wrocławskiej szkoły teorii i filozofii prawa profesorowi Stanisławowi Kaźmierczykowi w osiemdziesiątą rocznicę urodzin.

 • ZBIGNIEW PULKA, Wprowadzenie

I. IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

 • ADAM DYRDA, TOMASZ GIZBERT-STUDNICKI, Czy systemowość jest konieczną właściwością prawa?
 • JERZY ZAJADŁO, Graficzny obraz systemu prawa: prawo, estetyka, estetyka prawa?
 • TOMASZ BARANKIEWICZ, O eksplanacyjnych możliwościach kulturowego ujęcia systemowości prawa
 • ANDRZEJ BATOR, Systemowość prawa wobec konfliktów społecznych

II. SYSTEM PRAWA: WŁAŚCIWOŚCI, STRUKTURA I OTOCZENIE

 • MARZENA KORDELA, Systemowość aksjologiczna prawa
 • JOLANTAJ ABŁOŃSKA-BONCA, Korporacyjne regulacje pozaprawne a systemowość prawa. Zarys problemów
 • MICHAŁ STĘPIEŃ, Prawo międzynarodowe a uniwersalność pojęcia systemu
 • MACIEJ WOJCIECHOWSKI, Stwierdzane niezgodności norm wyższego i niższego rzędu a pojęcia niezgodności norm

III. SYSTEMOWA STRUKTURA PRAWA A STOSOWANIE I WYKŁADNIA PRAWA

 • MAREK ZIRK-SADOWSKI, Problemy wyboru pomiędzy konkurującymi modelami wykładni prawa
 • ZYGMUNT TOBOR, Rola materiałów legislacyjnych w porządku prawnym
 • JAROSŁAW MIKOŁAJEWICZ, System prawa w perspektywie jego stosowania
 • ARTUR KOTOWSKI, Operatywna wykładnia prawa w warunkach multicentryzmu
 • ZBIGNIEW PULKA, Filozoficzne przesłanki pojmowania systemowości prawa w teorii wykładni Jerzego Wróblewskiego
 • ADAM SULIKOWSKI, Konstytucja — system — hegemonia. „(Anty)polityczna” funkcja argumentów systemowych w orzecznictwie konstytucyjnym

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter