(Nie)ład a (od)budowa cywilizacji

Zdzisław Zagórski, Stanisław Kamykowski (red.)
ISSN: 2543-8662
ISBN: 978-83-229-3521-7
Liczba stron: 228
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Nakład wyczerpany

„Niniejszy tom jest plonem drugiej konferencji z cyklu Cywilizacje w perspektywie socjologicznej poświęconej bardzo złożonym problemom (nie)ładu i (od)budowy cywilizacji. Konferencja odbyła się we Wrocławiu w dniach 12-13 grudnia 2012 roku. Jej uczestnicy przedstawili dziewiętnaście referatów.
Oprócz kwestii pojęciowych, teoretycznych i metodologicznych w tomie zawarto próby ukazania z perspektywy wielu nauk społecznych – filozofii, historiozofii, socjologii, nauki o stosunkach międzynarodowych, antropologii kulturowej, ekonomii, historii – kwestie (nie)ładu i (od)budowy cywilizacji rozumianych różnorodnie. Zakładając najczęściej istnienie wielu cywilizacji współczesnego świata, Autorzy koncentrowali się na tych problemach, które ich interesowały szczególnie. Wszystkie teksty dotyczą jednak w jakimś stopniu tytułowych zagadnień: (nie)ładu i (od)budowy cywilizacji. Okazało się, że budowa nowego ładu międzycywilizacyjnego, jako konstruktywnej, pokojowej alternatywy wobec obecnej fazy globalizacji „bez celu”, „bez wartości”, globalizacji w istocie „barbarzyńskiej”, musi, czy powinna, zasadzać się na równoczesnej (od)budowie ładów narodowych i narodowo-obywatelskich (demokratycznych)".

 

ze wstępu profesora Zagórskiego

 • ZDZISŁAW ZAGÓRSKI, Wprowadzenie
 • ZDZISŁAW ZAGÓRSKI, (Nie)ład a problem (od)budowy cywilizacji
 • ZDZISŁAW MORAWSKI, Kilka uwag o pojęciu ładu w historiozofi i Feliksa Konecznego i koncepcjach ładu społecznego Stanisława Ossowskiego
 • MONIKA WASILONEK, Baumanowska „płynna nowoczesność” jako przykład przemian
  cywilizacyjno-technologicznych we współczesnym świecie
 • KRZYSZTOF WIELECKI, Kryzys cywilizacyjny i sztuka surfowania
 • DAWID KRYSIŃSKI, Kryzys cywilizacji uniwersalnej kryzysem globalnych metropolii? O współzależności miejskich i cywilizacyjnych przemian
 • JAROSŁAW SADŁOCHA, MARCIN RÓŻYCKI, Ład cywilizacyjny a ewolucja systemu międzynarodowego
 • BOHDAN GÓRSKI, Spór o konstytucję UE — spór o przyszłość Europy
 • JERZY ŻURKO, Funkcje cywilizacji w stosunku do kultury. Systemy cywilizacji i kultury europejskiej
 • ANDRZEJ BOCZKOWSKI, Cywilizacyjna rola edukacji w społecznej praktyce
 • JANUSZ T. HRYNIEWICZ, Wschodnioeuropejskie kontestacje Zachodu oraz ich empiryczna weryfikacja. Prusy, Rosja, Polska
 • SERGIJ TROJAN, Lokalna cywilizacja w wymiarze globalizacji (przykład Ukrainy)
 • PIOTR BUKOWCZYK, Zagadnienie pracy ludzkiej w doktrynach katolickiej i kalwińskiej
 • MARCIN PŁOSKI, Państwo narodowe wobec procesów globalizacji i integracji
 • PIOTR PIEŃKOWSKI, Integracja Zachodu a suwerenność Polski. Perspektywa socjologiczna
 • STANISŁAW KAMYKOWSKI, „Cywilizowanie” kibiców a (od)budowa ładu

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter