Kształcenie Językowe 13 (23)

Kordian Bakuła (red.)
ISSN: 1642-5782
Liczba stron: 116
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Cena: 22,00 PLN   

W trzynastym tomie serii znajduje się sześć artykułów na różne tematy. Pierwszy z nich, Gabrieli Olchowej, dotyczy porównania sposobów tytułowania osób w dwóch sąsiednich krajach. Materiał jest najnowszy, ujęty wszechstronnie według kryteriów: historycznego, zwyczaju językowego, socjokulturowego. W czasie uczenia się i nauczania języka obcego dochodzi do zderzenia co najmniej dwóch kultur i należących do nich sposobów bycia grzecznym, pojawiają się różnice, które bywają przeszkodami, prowadzącymi niekiedy do konfliktu. Rozpoznaniu i zapewne łagodzeniu napięć przysłuży się komunikacja międzykulturowa występująca w ramach lekcji języka obcego, o czym pisze Maria Peisert. Ćwiczenia fonetyczne są ważną i potrzebną częścią uczenia się języka polskiego przez cudzoziemców, co pokazuje Anna Majewska-Tworek.
Następne trzy prace nie wiążą się bezpośrednio z kształceniem, choć oczywiście mogą się mu przysłużyć. Tak zwane teksty, w tym naukowe i popularnonaukowe, są pojmowane przenośnie jako tkaniny, a praca nad nimi jako tkanie. I tego rodzaju tkactwo — rozpoznane w polskim dyskursie literaturoznawczym — stało się przedmiotem artykułu Pawła Jarnickiego. Wpływy języka angielskiego są widoczne w polszczyźnie zarówno potocznej, jak i naukowej. Olga Majchrzak przeprowadziła ankietę wśród polonistów i anglistów na temat dopuszczalności w stylu naukowym niektórych zapożyczeń. Aleksander Wiśniowski natomiast łączy wiedzę o komunikacji językowej w ogóle z komunikacją językową w pewnej szczególnej sytuacji, a mianowicie w sądzie.

 

fragmenty słowa wstępnego Od redaktora

Od redaktora
Część I

  • Gabriela Olchowa, „Tytułomania” w Polsce i na Słowacji na początku XXI wieku
  • Maria Peisert, Strategie grzeczności językowej w dydaktyce języka obcego
  • Anna Majewska-Tworek, Adaptacje poezji dziecięcej w podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego (ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń fonetycznych)

Część II

  • Paweł Jarnicki, Metafory dyskursu intertekstualności, metaforyka tekstylna .
  • Olga Majchrzak, Anglicyzmy w polskim dyskursie naukowym
  • Aleksander Wiśniowski, Wielokodowość komunikacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Indeks nazw osobowych
Indeks rzeczowy
Table of contents
Abstracts

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter