Góry – Literatura – Kultura 9

Ewa Grzęda (red.)
ISSN: 2084-4107
Liczba stron: 304
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Cena: 27,00 PLN   

Dziewiąty tom rocznika „Góry–Literatura–Kultura” zawiera wybór prac mieszczących się w ramach postulowanej przez Radę Naukową pisma perspektywy badawczej, zakładającej rozwój zintegrowanych badań nad interakcjami zachodzącymi między krajobrazem i przyrodą o charakterze górskim a ludzkim doświadczeniem we wszystkich jego przejawach. Coraz popularniejsze w Polsce i Europie badania nad szeroko pojętą problematyką górską, obejmujące perspektywę historyczną i zjawiska współczesne, są konsekwencją potrzeby stworzenia wieloaspektowej refleksji naukowo-badawczej nad wieloma zjawiskami społecznymi, kulturowymi i przyrodniczymi, stanowiącymi skutki zaawansowanego procesu udostępniania obszarów górskich turystom masowym i spopularyzowania ich walorów w szerokich kręgach społecznych. Autorzy rozpraw opublikowanych w niniejszym tomie reprezentują różne pokolenia badaczy (od nestorów nauki po debiutantów) oraz różne dyscypliny i dziedziny nauk humanistycznych i przyrodniczych (medycznych), co umożliwia stworzenie wieloaspektowej płaszczyzny wymiany myśli na kanwie refleksji historycznej stanowiącej dobry i konieczny punkt wyjścia opisu zjawisk współczesnych.

 • Ewa Grzęda, Wstęp
 • Ewa Grzęda, Introduction

Dział I. Rozprawy, studia, szkice

 • Jacek Kolbuszewski, Od Filipa V. Macedońskiego do Horacego de Saussure’a, od Horacego do Albrechta Hallera. O dziejach poznawania i zdobywania gór
 • Igor Borkowski, Benedyktyni na górach, cystersi w dolinach — usytuowanie polskich klasztorów jako element tradycji i współczesnej komunikacji wizerunkowej
 • Hubert Jarzębowski, Cmentarz Symboliczny pod Osterwą. Miejsce pamięci i tekst kultury
 • Marcin Praczyk, Elitaryzm środowiska polskich taterników w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie biografii Wincentego Birkenmajera
 • Zbigniew Moździerz, Od szałasu do apartamentowca
 • Katarzyna Król, „Góry te kryją w sobie niejakiś postrach, z ozdobą złączenie...” Obraz Alp w świetle relacji podróżniczej Teofili Konstancji z Radziwiłłów Morawskiej
 • Jan Pacholski, Karkonosze i ich mieszkańcy w świetle wybranych osiemnastowiecznych relacji z podróży
 • Renata Gadamska-Serafin, Góry Kaukaz w poezji zesłańczej Tadeusza Łady-Zabłockiego
 • Krystyna Kossakowska-Jarosz, „Aby wszędzie być i wszystko widzieć”. Doświadczanie miejsc i siebie w trakcie górskich podróży. Relacje Ślązaków
 • Jakub Żmidziński, Fłojera grała pierwsza. Muzyka w Na wysokiej połoninie Stanisława Vincenza a muzyka huculska
 • Katarzyna Tałuć, Ferdynand Antoni Ossendowski o Hucułach
 • Adam Flamma, Wspinaczka w wersji cyfrowej: droga od prostej symulacji do atrakcji w grach wideo

Dział II. Noty i notatki

 • Jacek Kolbuszewski, Doznanie estetyczne vs zagrożenie egzystencji. Dwa niezwykłe przykłady
 • Wiesław Marczak, Czarodziejska góra Tomasza Manna jako „kompendium ftyzjatrii” – próba oceny
 • Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Pomnik tych, co zostali w górach

Dział III. Recenzje

 • Nie od razu Zakopane zbudowano… (Jacek Kolbuszewski)
 • „Wolę Pięcistawy…” (Paweł Radwan)
 • Monografia życia i działalności Wincentego Birkenmajera (Jacek Kolbuszewski)
 • „Rzeźbiłeś słowem Tatr skalisty wątek” — Maciej Sieczka i jego kontynuatorzy (Małgorzata Łoboz)
 • Żywot Wojciecha Brzegi po 45 latach (Małgorzata Łoboz)
 • Konfabulacje (?), przekłamanie rzeczywistości (?) i stępiona wrażliwość (?), czyli Długi film o miłości. Powrót na Broad Peak Jacka Hugo-Badera (Joanna Popławska)
 • Zakopane w nowej odsłonie? (Anna Pigoń)

Indeks nazw osobowych
Spis ilustracji

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter