Grupy dyspozycyjne w systemie współpracy transgranicznej na rzecz bezpieczeństwa

Jan Maciejewski, Małgorzata Stochmal, Agnieszka Sokołowska (red.)
ISSN: 2543-8662
ISBN: 978-83-229-3507-1
Liczba stron: 364
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Nakład wyczerpany

Jest to publikacja „będąca pokłosiem XXVI Międzynarodowej Konferencji „Grupy dyspozycyjne w systemie współpracy transgranicznej na rzecz bezpieczeństwa”, która została zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 7–8 maja 2015 roku.

Potrzeba poczucia bezpieczeństwa znajduje się na jednym z najbardziej eksponowanych, o ile nie na najwyższym miejscu w hierarchii potrzeb człowieka. Świadomość, że nic nie grozi nam, naszym rodzinom i najbliższym pozwala planować życie osobiste i zawodowe w dowolnym kierunku. Niestety, w obecnym momencie dziejowym bezpieczeństwo, zamiast być czymś oczywistym, staje się luksusem, na który stać tylko te państwa i społeczeństwa, które mają sprawnie zorganizowaną obronę przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
Bezpieczeństwo jest uznawane za element strategiczny rozwoju Dolnego Śląska, dlatego w „Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020”, która stanowi najważniejszy dokument strategiczny szczebla wojewódzkiego, jeden z głównych celów to poprawa poziomu bezpieczeństwa. Obecnie trwają prace nad nowym dokumentem, który pozwoli efektywnie wdrożyć elementy strategii z zakresu bezpieczeństwa w życie codzienne. Trwają konsultacje nad Polityką Wspierania Systemu Bezpieczeństwa Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku. Polityka będzie elementem uzupełniającym do strategii i oprócz celów długoterminowych pozwoli wytyczyć kierunki działań doraźnych i krótkoterminowych w zakresie bezpieczeństwa. Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 7–8 maja 2015 roku".

 

Ze Słów wstępnych

 • Słowo wstępne wicemarszałek województwa dolnośląskiego Ewy Mańkowskiej
 • Słowo wstępne przewodniczącego Komisji Uchwałodawczej Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa sejmiku województwa dolnośląskiego Zbigniewa Szczygła
 • JANUSZ SZTUMSKI, Socjologia pogranicza
 • ANETA BARANOWSKA, Świat bez granic — ale nie dla ludzi. Współczesne procesy demograficzne i wynikające z nich zagrożenia w kontekście globalizacji
 • RYSZARD BEŁDZIKOWSKI, Administracja skarbowa jako cywilna grupa dyspozycyjna. Aspekty prawne i socjologiczne
 • ADAM BUJAK, Zagrożenia i szanse transgraniczności
 • PIOTR ŁUKA, DANUTA BUKOWIECKA, JAROSŁAW HOROSZKIEWICZ, Bezpieczeństwo policjanta w aspekcie zagrożeń związanych z podejmowanymi interwencjami — ochrona przed atakami z użyciem niebezpiecznych narzędzi
 • EUGENIUSZ MOCZUK, Wiedza studentów rzeszowskich uczelni o wojnie hybrydowej z perspektywy socjologii wojny
 • KATARZYNA DOJWA-TURCZYŃSKA, Zarządzanie różnorodnością kulturową w organizacji. Wybrane aspekty w kontekście grup dyspozycyjnych
 • MONIKA WIKTOROWICZ-SOSNOWSKA, Bezpieczeństwo transgraniczne w perspektywie socjologii przestępczości
 • ZBIGNIEW KUŹNIAR, KAROL BARCZYK, Idea wiecznego pokoju Immanuela Kanta a kształtowanie stosunków transgranicznych
 • MARLENA JURECZKA, Wybrane działania Policji wobec zagrożeń bezpieczeństwa społecznego
 • EWA DZIEDZIELA, MAŁGORZATA PACER-KAZNOWSKA, Współpraca międzynarodowa straży granicznej w zwalczaniu przestępczości transgranicznej na przykładzie wspólnej polsko-niemieckiej placówki straży granicznej w Ludwigsdorfie
 • AGNIESZKA SOKOŁOWSKA, Organizacje pozarządowe jako grupy dyspozycyjne w sytuacji kryzysowej na przykładzie Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
 • ROBERT POKLEK, DARIA HOFMAN, Współpraca więziennictwa ze Strażą Graniczną na podstawie analizy doniesień medialnych
 • WOJCIECH MACKIEWICZ, Biopolityka w kontekście funkcjonowania grup dyspozycyjnych
 • ANDRZEJ MROŻEK, Niektóre aspekty współczesnych konfliktów zbrojnych i misji wojskowych
 • KAROL ČUKAN, Skúsenosti z medzinárodného empirického sociologického výskumu a námety na nový spoločný medzinárodný projekt
 • JULIUSZ PIWOWARSKI, Prolegomena do socjologii jednostek specjalnych — na kanwie teorii grup dyspozycyjnych Jana Maciejewskiego
 • BOGDAN M. SZULC, Grupy dyspozycyjne jako element systemu obronno-ochronnego
 • DANUTA WALCZAK-DURAJ, Bezpieczeństwo publiczne a wiodące dylematy społeczeństw wielokulturowych
 • ANGELIKA RUTA, Specyfika zadań policji w obszarach transgranicznych — ujęcie socjologiczne
 • BOGDAN W. MACH, ALEKSANDER MANTERYS, ANDRZEJ SZPOCIŃSKI, Konstytuowanie bezpieczeństwa w późnonowoczesnym porządku społecznym. Rama koncepcyjna i ilustracja empiryczna
 • MARIA MICZYŃSKA-KOWALSKA, Bezpieczeństwo a strategia rozwoju gospodarczego Polski
 • MARIÁN ĎURANA, MICHAL TUROŠÍK, Intervention of security forces in the rights and legitimate interests of natural persons and legal entities in the Slovak Republic and protection against it
 • MOJMÍR MAMOJKA, JÚLIA ONDROVÁ, Personal freedom and its possible constraints in favor of national security 
 • Noty o redaktorach tomu

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter