Z problematyki badań empirycznych w prawie karnym wykonawczym

Adam Kwieciński (red.)
ISBN: 978-83-229-3484-5
Liczba stron: 188
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Nakład wyczerpany
Darmowy e-book!

Zapoczątkowane przez Bronisława Wróblewskiego i Witolda Świdę w latach 30. XX wieku badania empiryczne wyznaczyły standard nowoczesnych nauk penalnych, jakim jest także współcześnie postulat wielopłaszczyznowego badania prawa. Poszerzenie pola badawczego nauk penalnych o zjawiska społeczne, przeżycia psychiczne czy też wartości związane z daną gałęzią prawa trzeba uznać za nieodzowną część i istotne wzbogacenie tej dziedziny prawoznawstwa. Wymagało ono jednak wypracowania i przyswojenia nowych metod i technik badawczych, stosowanych wcześniej jedynie na gruncie dyscyplin pozaprawnych.
Zważywszy na różne tradycje stosowania badań empirycznych w poszczególnych dyscyplinach prawa, należy zauważyć, że w prawie karnym, a zwłaszcza w prawie karnym wykonawczym, badania takie mają swoją ustaloną od lat pozycję. Ten sposób analizy problematyki karnowykonawczej, od narodzin tej gałęzi prawa, stanowi cenny argument w dyskusjach nad rozwiązaniami legislacyjnymi i aktualną polityką karną, stając się ważną przesłanką do doskonalenia systemu środków zwalczania i zapobiegania przestępczości.
Zadaniem, jakie postawili przed sobą autorzy poszczególnych opracowań składających się na tę książkę, było dokonanie analizy funkcjonowania niektórych elementów systemu prawa karnego wykonawczego i otwarcie tym samym perspektywy do konstruktywnej dyskusji nad prawidłowością dotychczas obowiązujących w tej przestrzeni regulacji prawnych i praktyki ich stosowania, co w dalszej kolejności mogłoby skutkować korektą obu tych form.

 

Ze Słowa wstępnego

 • Słowo wstępne
 • Adam Kwieciński, Rozwój badań nad wykonywaniem kar na Uniwersytecie Wrocławskim
 • Tomasz Kalisz, Prawo karne wykonawcze jako szczególny przedmiot badań naukowych. Metody empiryczne jako instrument poznania praktyki, funkcjonalnej efektywności i społecznych funkcji prawa
 • Agnieszka Antkowiak, Podstawy umorzenia grzywny w praktyce sądów wrocławskich
 • Monika Cendrowska, Sylwetka kuratorów sądowych oraz ich opinie na temat wykonywania kary ograniczenia wolności
 • Olgierd Grodziński, Recydywiści penitencjarni w świetle badań empirycznych
 • Adam Kwieciński, Z badań nad karami dyscyplinarnymi. Umieszczenie w celi izolacyjnej w praktyce penitencjarnej
 • Kamila Mrozek, Odroczenie wykonania kary w świetle badań empirycznych
 • Piotr Pałaszewski, Wykonywanie tymczasowego aresztowania. Doniesienia z badań aktowych
 • Katarzyna Sitnik, Sylwetka kobiety pozbawionej wolności na przykładzie osadzonych w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu
 • Wykaz literatury

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter