"Iliada" i jej tradycja epicka. Studium z zakresu greckiej tradycji oralnej

Karol Zieliński
ISBN: 978-83-229-3357-2
Liczba stron: 560
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Nakład wyczerpany
Cena: 29,00 PLN   

"Autor postanowił zweryfikować tradycyjny wizerunek epiki cyklicznej, ustalić, czy i w jakim stopniu Iliada odbiega od tradycji, zbadać jej, kwestionowaną przez niektórych badaczy, oralność, a co najważniejsze, w centrum badań postawił nie epicką formułę językową, jak to się czyni powszechnie, lecz schemat fabularny. Wynikiem badań ma być ustalenie, w jakim stopniu Iliada, przy wszystkich opisanych różnicach, stanowi jednak ogniwo tradycji oralnej. Zgodnie z długą już tradycją badawczą wszystkie obserwacje są konfrontowane z badaniami nad cyklami w innych kulturach, głównie południowosłowiańskimi, ale także sanskryckimi czy skandynawskimi".

 

Z recenzji prof. dr hab. Alicji Szastyńskiej-Siemion

Wstęp

 • Zarys historii badań
  • Neoanaliza
  • Teoria oralna
  • Neoanaliza i teoria oralna
  • Formuła
  • Znaczenie kontekstualne formuły
  • Formularność języka Homera
  • Datowanie formuł
  • Sceny typowe
  • Poezja cykliczna
 • Uwagi techniczne

Rozdział I. Cykl i pieśń

 • Fenomen cyklu: ustalanie ciągu fabularnego i rol bohaterów
 • Związek cyklu pieśni z cyklem czasu
  • Cykl epicki
  • Termin κύκλος
  • Cykliczna przestrzeń
  • Czas cyklu
  • Cykle Iliady
  • Przypuszczalny pierwotny kształt akcji
 • Jak powstaje cykl. Epizod w perspektywie całości. Ustalenie treści poematów cyklicznych
  • Jakim zestawem pieśni był cykl — w jaki sposób tworzą całość
  • Jak wygląda struktura pieśni epickiej
 • Pierwsza pieśń Demodoka a inwokacja do Iliady i Odysei
 • Różnice między Homerem a Cyklem
 • Miejsce Iliady w fabule cyklu. Zagadnienie: czy Iliada jest niezbędnym elementem ciągłości fabuły
  • Kwestia adekwatności tytułu Iliady
  • Związki Iliady z Odyseją

Rozdział II. Pieśń i tradycja. Schemat opowieści epickiej

 • Schematy fabuły eposu greckiego na tle pieśni południowych Słowian
 • Podobieństwa zdarzeń cyklicznych jako ślad tradycyjnych schematów
  • Kombinacje scen typowych
  • Przybycie sprzymierzeńców
  • Zabicie wodza sprzymierzeńców a zabicie syna Priama
  • Wycofanie Achillesa z walki/ przepowiednia jego śmierci
  • Rzeczy niezbędne do zdobycia Troi
  • Specyfika schematów Cyklu Trojańskiego
  • Achilles i Odys
  • Klątwa i przepowiednia w relacji z psogos
  • Memnon
 • Sięganie w głąb tradycji
  • Zbrojenie się bohatera
  • Kłótnia lwa i dzika
  • Gwarancja sławy
 • Wykorzystywanie schematów w Cyklu Trojańskim
  • Potencjalność wykorzystywania schematu
  • Powtarzanie schematu

Rozdział III. Fantastyka Cyklu i racjonalność Homera

 • Fantastyka i magia
  • Problem obecności fantastyki i magii w Cyklu i w dziełach Homera
  • Podskórność magii w Iliadzie
  • Przedmioty magiczne w innych cyklach
  • Przedmioty magiczne w Iliadzie
  • Magia a racjonalizm Homera
  • Postaci fantastyczne skrywane w Iliadzie
  • Chejron i Memnon
  • Historyczność Etiopów
  • Historyczność Troi i Wojny Trojańskiej
  • Kwestia dominującej roli Teb w świecie mykeńskim
  • Sytuacja atakowanej Troi
  • Kwestia fantastyki i baśniowości obrazu epickiego
  • Dwoistość państwa trojańskiego
 • Związki między Cyklami
  • Podobieństwa między cyklami w literaturze przedmiotu
  • Kształtowanie nowych cyklów
  • „Podwojenie” Cyklu Trojańskiego
  • Kreowanie cyklu

Rozdział IV. Aluzje w relacjach pieśniarz–publiczność

 • Kryteria odbioru oralnego
  • Aluzyjność tekstu
  • Oddziaływanie na słuchaczy
  • Pieśniarz
  • Publiczność
 • Inwencja czy aluzja
 • Groza i ulga
 • Ironia
 • Formuła a oddziaływanie na słuchaczy
 • Podwójna funkcja powtórzeń
 • Meleager — wrażliwość na szczegół
 • Konkluzje

Rozdział V. Paralelność scen Cyklu i Iliady

 • Stosunek pieśni do tradycji
 • Funkcjonalność aluzji
 • Sceny paralelne Iliady i Aithiopidy
 • Diomedes — alter ego Achillesa
 • Czas ratowania Nestora
 • Sekwencje scen
 • Modalność i tradycyjność

Rozdział VI. Relacja między ethopoiią a systemem aluzji zewnętrznych u Homera

 • Powód sporu
 • Oszustwo Achillesa
 • Zasady odbioru oralnego
 • Spor Achillesa z Agamemnonem
 • Charakter Achillesa
  • Egoizm a troska o los grupy
  • Zachłanność i skromność potrzeb
  • Okrucieństwo i litość
 • Achilles jako heros

Zakończenie
Bibliografia
Summary
Indeks badaczy
Indeks postaci
Indeks źródeł
Indeks kluczowych słów i tematów

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter