Kulturowa tożsamość książki

Anna Cisło, Agnieszka Łuszpak (red.)
ISBN: 978-83-229-3440-1
Liczba stron: 300
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Nakład wyczerpany

Książki mają swoją tożsamość. Jest ona wynikiem intencjonalnych działań uczestników określonej kultury, odpowiedzialnych za przesłanie ideowe książek, które z kolei same tę kulturę współtworzą, wpływając na swoich odbiorców. Prace zebrane w tomie Kulturowa tożsamość książki prezentują różnorodne podejścia do problemu, wyrażonego w tytule — począwszy od refleksji teoretycznych, oscylujących wokół kwestii terminologicznych, miejsca książki w systemie informacji, atrybutów książki oraz sposobów jej identyfikacji, a kończąc na studiach przypadku, czyli rozważaniach dotyczących tożsamości konkretnych egzemplarzy. Postawiono również pytania o cechy tożsamości książek określonych grup narodowych bądź etnicznych (żydowskiej, irlandzkiej, kaszubskiej), adresowanych do swoistych grup odbiorców (dzieci, ludzi prostych), pisanych przez twórców z dysfunkcją wzroku, tworzonych w określonych regionach (w południowo-zachodniej Wielkopolsce, obwodzie kałuskim w Rosji, fińskiej Ostrobotni), wydawanych przez zakony (jezuitów, bazylianów). 

 • Wstęp
 • JADWIGA WOŹNIAK-KASPEREK, SEBASTIAN D. KOTUŁA, Komunikacja bibliologiczna i książka w przestrzeni sieci – pytania o tożsamość poznawczą i terminologiczną
 • MAŁGORZATA KISILOWSKA, Tożsamość książki w kulturze informacji
 • MAŁGORZATA GÓRALSKA, Bibliologiczne tabu w kontekście współczesnych kierunków badań nauki o książce
 • ELŻBIETA HERDEN, Tożsamość kulturowa książki a jej identyfikacja bibliograficzna
 • TERESA ŚWIĘĆKOWSKA, Książka jako przedmiot i akt komunikacji wsporach o własność intelektualną
 • EWA REPUCHO, Ukształtowanie typograficzne jako atrybut kulturowej tożsamości książki
 • DANUTA STANULEWICZ, Kulturowa tożsamość książki kaszubskiej
 • MONIKA JAREMKÓW, Polska czy żydowska? Tożsamość kulturowa książki literackiej na przykładzie serii wydawniczych przekładów z języków hebrajskiego i jidysz
 • ANNA CISŁO, Semiotyka książek irlandzkich w kulturze nowego państwa
 • MAŁGORZATA CZERWIŃSKA, Książki autorów z niepełnosprawnością wzroku w bibliologiczno-tyflologicznym dyskursie o tożsamości i funkcjach społecznych
 • HANNA DYMEL-TRZEBIATOWSKA, Tożsamość literatury dziecięcej. Rewolucja artystyczna w skandynawskiej książce obrazkowej
 • BOGUMIŁA STANIÓW, KATARZYNA BIERNACKA-LICZNAR, „Kopciuszek” w Polsce. Udomowienie, adaptacja czy degradacja baśni z kanonu?
 • ANNA SEWERYN, Przekład – uniwersalne narzędzie internacjonalizacji książki? Bibliometryczny obraz światowego rynku przekładów książek w latach 1981–2000
 • ANNA GRUCA, Cechy książki dla ludu na przełomie XIX i XX wieku
 • JOANNA GETKA, W trosce o druk w języku zrozumiałym dla miejscowych odbiorców (na materiale wydań typografii bazyliańskich)
 • MAGDALENA DĄBROWSKA, Ze studiów nad inicjatywami wydawniczymi w prowincjonalnej Rosji (działalność Grigorija Zielnickiego w Kałudze na przełomie XVIII i XIX wieku)
 • KAMILA SZYMAŃSKA, Książka jako jeden z przejawów odrębności kulturowej protestanckiego mieszczaństwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce w XVII i XVIII wieku
 • TUIJA LAINE, In search of identity: prohibited manuscripts copied by Ostrobothnian mystics
 • MAGDALENA KOMOROWSKA, Książka jezuitów w Polsce na przełomie XVI i XVII wieku – próba ustalenia tożsamości
 • ŁUKASZ CYBULSKI, „Samemu pismu wierzyć jest nic nie wierzyć” – marginalia w dawnej książce oraz ich znaczenie z perspektywy badań filologicznych (na przykładzie Postylli Jakuba Wujka)
 • KATARZYNA KRZAK-WEISS, Jak rozpoznać Hortulus animae? O identyfikacyjnych możliwościach wyróżników tożsamości. Analiza problemu na przykładzie dwóch edycji modlitewnika
 • JÓZEF ZAPRUCKI, Wykorzystanie niemieckiego dziedzictwa literackiego w kreowaniu tożsamości regionalnej na Dolnym Śląsku

Bibliografia
Indeks osobowy

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter