Edukacja dla bezpieczeństwa wobec specyfiki szkolenia grup dyspozycyjnych — wybrane aspekty

Barbara Wiśniewska-Paź (red.)
ISSN: 2543-8662
ISBN: 978-83-229-3412-8
Liczba stron: 224
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Nakład wyczerpany

Tom „Socjologia” 55 pod redakcją Barbary Wiśniewskiej-Paź zawiera artykuły, które zostały przygotowane i w znakomitej części wygłoszone w ramach panelu poświęconego wybranym aspektom edukacji dla bezpieczeństwa oraz specyfice szkolenia grup dyspozycyjnych. To już druga publikacja pokonferencyjna poświęcona problematyce edukacji i kształcenia grup dyspozycyjnych powstała na gruncie wrocławskiej socjologii. W części pierwszej zostały zamieszczone teksty dotyczące różnych wymiarów oraz problemów szeroko pojętej edukacji dla bezpieczeństwa. Część druga poświęcona jest specyfice szkolenia wybranych formacji mundurowych. Różnorodność problematyki zamieszczonych tomie artykułów, odmiennych perspektyw oraz ich wielowątkowość zachęca do lektury wszystkich zainteresowanych tą problematyką.

 • BARBARA WIŚNIEWSKA-PAŹ, Edukacja dla bezpieczeństwa oraz specyfika kształcenia grup dyspozycyjnych — współczesne wymiary i wyzwania. Tytułem wstępu

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA — WYMIAR INSTYTUCJONALNY I PRAKTYCZNY

 • TOMASZ HOFFMANN, Nauki o bezpieczeństwie jako nowa forma kształcenia na uczelniach wyższych
 • EWA WOLSKA-LIŚKIEWICZ, Inicjatywy podejmowane przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie edukowania o bezpieczeństwie
 • JOLANTA HORYŃ, Grupy prewencyjnego wsparcia szkół — profilaktyka, prewencja, współpraca
 • MONIKA BUDNIK, Perspektywy zastosowania modelu Kolba w edukacji dla bezpieczeństwa
 • SYLWIA BUDZIANOWSKA, Edukacja wojskowych wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy
 • MAŁGORZATA SPYCHAŁA, Wychowanie do wojskowości — cnota versus sukces
 • ILONA GOLEC, Handel ludźmi w świadomości społecznej na przykładzie opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu ząbkowickiego

SPECYFIKA SZKOLENIA PRYKŁADOWYCH GRUP DYSPOZYCYJNYCH

 • ROBERT PRZYBYŁA, Szkolenie służb granicznych w poszczególnych etapach transformacji 1987–2007. Analiza porównawcza
 • BARBARA LORENC-ŻELISKO, Kultura organizacyjna a problemy komunikacji wewnętrznej w ramach policji dolnośląskiej — raport z badań
 • BEATA CZUBA, MAREK JAWOROWICZ, Kompetencje społeczne i komunikacyjne w zawodzie inżyniera w grupach dyspozycyjnych
 • KRZYSZTOF JĘDRZEJAK, Wnioski z wdrożenia etyczno-sprawnościowego modelu szkolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej na przykładzie grup interwencyjnych
 • SEBASTIAN PICH, Szkolenie szeregowców specjalizacji ochronnej w służbie więziennej — analiza praktyki edukacyjnej i propozycje zmian

Noty o redaktorach
Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter