Kształcenie Językowe 11 (21)

Kordian Bakuła (red.)
ISSN: 1642-5782
Liczba stron: 160
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2013
Cena: 22,00 PLN   

Artykuły składające się na niniejszy tom zebrane zostały w dwóch blokach: dydaktycznym i literacko-językoznawczym. W części I Jan Iluk wyjaśnia rolę tytułów, nagłówków w procesie przyswajania wiedzy z zamieszczonych w podręcznikach tekstów; Kordian Bakuła zajmuje się czytaniem i rozumieniem poszczególnych wyrazów i całych wybranych pieśni Jana Kochanowskiego od gimnazjum po studia filologiczne; Ałła Krawczuk pokazuje metodę uatrakcyjnienia akademickich zajęć z zakresu leksykologii prowadzonych na lwowskiej polonistyce; Jerzy Kowalewski zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego i szerzej — nauczaniem kultury polskiej. W części II Jakub Z. Lichański przedstawia zarys rozwoju badań nad retoryką jako teorią tekstu i szczególnie jako dyscypliną bliską logice; Aleksander Wiśniowski prezentuje mowy sądowe wygłoszone na konkursie krasomówczym przez aplikantów adwokackich wrocławskiej izby; Nela Blinova rozpatruje zaś funkcjonalne i stylistyczne właściwości synekdochy leksemów o charakterze abstrakcyjnym i socjalnym.

Od redaktora

Część I

  • Jan Iluk, Wpływ tytułu na zakres i trwałość przyswajanej wiedzy z tekstów edukacyjnych
  • Kordian Bakuła, „Rozterki” Jana Kochanowskiego i pewność siebie polonistów
  • Ałła Krawczuk, W świecie bajek… leksykologicznych. O atrakcyjnym nauczaniu semantyki (na przykładzie polonistyki lwowskiej)
  • Jerzy Kowalewski, Program kulturowy, kształcenie skorelowane i inne koncepcje nauczania języka i kultury polskiej

Część II

  • Jakub Z. Lichański, Retoryka: od Richarda E. Volkmanna do czasów najnowszych (rozwój dyscypliny)
  • Aleksander Wiśniowski, Operatory komunikacyjne w przemówieniu sądowym
  • Nela Blinova, Funkcional'nyj aspekt sinekdohi abstraktnyh i social'no markirovannyh leksem v publicističeskich tekstach Ivana Franko

Część III

  • Krzysztof Maćkowiak, U źródeł polskiej świadomości językowej (X–XV wiek) (Barbara Jasińska)

Indeks nazw osobowych

Indeks rzeczowy

Table of contents

Abstracts

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter