Teraźniejszość i przyszłość grup dyspozycyjnych

Jan Maciejewski, Irena Wolska-Zogata (red.)
ISSN: 2543-8662
ISBN: 978-83-229-3398-5
Liczba stron: 256
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2013
Nakład wyczerpany

Bezpieczeństwo społeczeństwa jest jednym z podstawowych warunków jego rozwoju, dlatego w tym obszarze problemowym należy wskazać na doniosłość systemu bezpieczeństwa w państwie, który współtworzą wyspecjalizowane grupy dyspozycyjne nadążające za szybko zmieniającą się naturą zagrożeń. Państwo jest wyodrębnioną terytorialnie, kulturowo i politycznie zbiorowością obywateli, którzy podlegają jego władzy polegającej na zapewnieniu ładu i panowania prawa na swoim terytorium. Stan zagrożenia bezpieczeństwa społecznego występuje wtedy, gdy spodziewane albo niespodziewane zjawiska są już realne, ponieważ zagrażają zdrowiu i życiu ludzi, zwierząt, mieniu i środowisku naturalnemu, przyczyniając się do strat materialnych i niematerialnych. Punkt zapalny zagrożenia powoduje jego dalsze wzmożenie, które trwa aż do osiągnięcia wartości krytycznej. W praktyce społecznej wiele zagrożeń dostrzeganych jest na etapie „alarmowania”, wzywane są wówczas odpowiednie grupy dyspozycyjne mające na celu przywrócenie ładu społecznego. Dlatego też funkcjonowanie grup dyspozycyjnych w militarnych, paramilitarnych i cywilnych systemach społecznych stało się faktem narzuconym przez wyzwania związane z cywilizacyjnym rozwojem współczesnych państw, ludzie bowiem żyjący w społeczeństwach wysoko rozwiniętych pod względem cywilizacyjnym dążą do zwiększenia swojego poczucia bezpieczeństwa nie tylko przez osobiste zapobieganie rozmaitym zagrożeniom, lecz także przez stworzenie takich zabezpieczeń, które umożliwiają przezwyciężenie skutków zdarzeń będących następstwem rozmaitych zagrożeń, jakich nie udało się przewidzieć i wyeliminować. W tym celu poszczególne państwa tworzą własne systemy zabezpieczające każdego z mieszkańców zarówno przed ewentualnymi zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi zagrożeniami.

 

 • JAN MACIEJEWSKI, IRENA WOLSKA-ZOGATA, Wstęp
 • WŁODZIMIERZ CHOJNACKI, Security in the European context
 • STANISŁAW JARMOSZKO, Perspektywy grup dyspozycyjnych w społeczeństwie nasilającego się ryzyka
 • BOGUSŁAW BARNASZEWSKI, Rozwój i wspomaganie kompetencji grup dyspozycyjnych w rozpoznawaniu uwarunkowań sytuacji kryzysowych i konfliktowych
 • JERZY BESTRY, Euroatlantycka przemiana tożsamości Wojska Polskiego
 • ZBIGNIEW KUŹNIAR, Habitus i przyswajanie struktur w kontekście internalizacji do roli podoficerów Wojska Polskiego
 • WŁODZIMIERZ JURKIEWICZ, Misja oficerów Wojska Polskiego
 • MONIKA BUDNIK, Współczesne kotwice kariery w zawodowej służbie wojskowej
 • ANETA BARANOWSKA, Biografie żołnierzy polskich pełniących służbę poza granicami kraju przez pryzmat interakcjonistycznej koncepcji kariery
 • BEATA CZUBA, Od perspektywy androcentrycznej do gender mainstreaming. Wprowadzanie perspektywy gender w wojsku na tle transformacji ustrojowej w latach 1989–2009
 • MAGDALENA WSZOŁEK, Kobieta żołnierz wczoraj, dziś i jutro
 • BARTŁOMIEJ GRAFIK, Wojsko w kulturze popularnej
 • EWA GROSZEWSKA, JOANNA WARDZAŁA, Policja jako paramilitarna grupa dyspozycyjna społeczeństwa. Wybrane aspekty socjologiczne normatywnego wizerunku funkcjonariuszy
 • RYSZARD KAŁUŻNY, ADAM PŁACZEK, Deklarowane sposoby działania policjantów w sytuacjach zagrożenia. Badania porównawcze 1998–2010
 • DONATA BOROWSKA, Wywiad policji — wybrane problemy społeczno-polityczne
 • RADOSŁAW LEWANDOWSKI, Grupy dyspozycyjne — Policja Municypalna
 • MAŁGORZATA STOCHMAL, The State Fire Service in the state security system — innovative research project
 • KAROLINA HAFTARCZYK, Sportowcy ekstremalni jako grupa etosowa na przykładzie skoczków spadochronowych
 • Noty o redaktorach
 • Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter