Folklor a kształtowanie się ukraińskiej tożsamości narodowo-kulturowej. Na materiale publicystyki społeczno-kulturalnej z lat 1991–2004

Anna Ursulenko
ISBN: 978-83-229-3386-2
Liczba stron: 208
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2013
Cena: 40,00 PLN   
Cena: 19,00 PLN   

Książka Anny Ursulenko jest próbą odpowiedzi na złożone pytania dotyczące kształtowania się tożsamości narodowo-kulturowej współczesnych Ukraińców, ze szczególnym uwzględnieniem roli folkloru w tym procesie. Jakie elementy tradycji ludowej kształtowały dotychczas charakter kultury ukraińskiej i czy nadal zachowały one swój konstruktywny potencjał? Czy unowocześnienie formuły tożsamości narodowej oznacza zmianę tradycyjnej dla kultury ukraińskiej orientacji na folklor? W jaki sposób treści folkloru są uaktualniane w ukraińskiej sztuce współczesnej? Jakie odmienności czy wręcz zderzenia opinii występują w obszarze refleksji nad formami eksploatacji kultury ludowej? I wreszcie czy przywiązanie do wartości folkloru stanowi dodatnio nacechowany element autostereotypów ukraińskich? Przedmiot zabiegów interpretacyjnych w monografii stanowią bogate materiały źródłowe, którymi są teksty publicystyczne, powstałe na Ukrainie w latach 1991–2004 — w warunkach wzmożonego zaangażowania elit ukraińskich w dyskusję toczącą się wokół (re)definiowania głównych wyznaczników zbiorowej autoidentyfikacji Ukraińców.

Wstęp

 • Antropologiczna refleksja naukowa a pojęcie folkloru
 • Moment historyczny a pytania o walory tradycji ludowej wobec problematyki tożsamości
 • Dobór źródeł i profile pism

Rozdział 1. Folklor i dyskurs tożsamościowy w ukraińskiej refleksji kulturologicznej XIX–XX wieku

 • Etnografia na sztandarach odrodzenia
 • Ludofile, ukrainofile, narodnicy
 • Na rozdrożu, сzyli Камо грядеши?
 • Słowa w haftowanych koszulach

Rozdział 2. Problematyka tożsamości narodowo-kulturowej na Ukrainie po 1991 roku

 • Zmiany społeczno-polityczne a uaktualnienie problematyki tożsamości kulturowo-narodowej
 • „Naród istnieje «z kultury» i «dla kultury»”
 • O znaczeniu tradycji
 • Kultura ludowa jako źródło symboliki narodowej

Rozdział 3. Przekaz treści folklorystycznych w kulturze współczesnej Ukrainy

 • Kultura masowa jako dominanta w myśleniu o globalnym kontekście kształtowania się tożsamości ukraińskiej
 • Kultura masowa contra kultura ludowa
 • Postmodernistyczne okulary albo na drodze ku pojednaniu „kultur”
 • Kultura masowa nową kulturą ludową?
 • Nowe życie folkloru
  • Folklorystyka wobec problemu folkloryzmu
  • Percepcja zjawisk folkloryzmu w publicystyce ukraińskiej
   • Mówimy folklor — myślimy o folkloryzmie
   • O poszukiwaniach utraconej wsi
   • Oblicza folkloryzmu we współczesnej kulturze ukraińskiej

Rozdział 4. Folklor a stereotypy

 • Autostereotyp narodowy a tożsamość zbiorowa narodu
 • Przywiązanie do treści folkloru jako kryterium oceny autostereotypów ukraińskich
 • Prezentacja folkloru ukraińskiego za granicą w świetle refleksji nad stereotypami kultury ukraińskiej

Zakończenie

Bibliografia

Summary

Резюме

Indeks osób

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter