Poznanie, Kosmos, Cywilizacja

Ewa Dobierzewska-Mozrzymas, Adam Jezierski (red.)
ISBN: 978-83-229-3390-9
Liczba stron: 240
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2013
Cena: 39,00 PLN   20,00 PLN  

Interdyscyplinarne seminarium Studium Generale stanowi forum umożliwiające prezentację najnowszych osiągnięć naukowych oraz dyskusję nad możliwością i celowością ich wykorzystania dla dobra człowieka. Kolejny, XVII tom zawiera teksty wykładów i wprowadzenia do dyskusji, zaprezentowane w roku akademickim 2011/2012.

Część pierwsza tomu obejmuje zagadnienia związane z procesem poznania.

Część druga została poświęcona problemom Kosmosu, historii powstania mgławic oraz składnikom Wszechświata, których natura nie jest jeszcze poznana.

Najobszerniejsza, trzecia część tomu obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące cywilizacji. Autorzy zajęli się pokładami gazu łupkowego w Polsce i możliwościami jego eksploatacji; wpływem upraw GMO na ekonomikę upraw i środowisko; nowoczesnymi metodami operacyjnymi w chirurgii XXI wieku; spowalnianiem procesu starzenia dzięki zastosowaniu przeciwutleniaczy; nowymi typami użytkowymi lnu. Poruszone zostały też problemy związane z rozwojem miast, zwłaszcza z budowaniem wysokich budynków.

 • Uwagi wstępne

Poznanie

 • Krzysztof A. MEISSNER, Granice poznania
 • Wprowadzenie do dyskusji: Jerzy Lukierski
 • Ewa GUDOWSKA-NOWAK, Przypadek, złożoność, samoorganizacja — paradygmaty ewolucji naukowo-kulturalnej w pracach Ilyi Prigogine’a
 • Wprowadzenie do dyskusji: Janusz Jędrzejewski
 • Maria DĄBROWSKA, Porządek rodzi się z chaosu

Kosmos

 • Andrzej MARECKI, Z historii Wszechświata. Pierwsze galaktyki
 • Marek DEMIAŃSKI, Jasne i ciemne strony Wszechświata
 • Alicja SZASTYŃSKA-SIEMION, Poezja i astronomia w starożytnej Grecji

Cywilizacja

 • Michał P. MIERZEJEWSKI, Gaz łupkowy w Polsce
 • Zygmunt PETRU, Węgiel, jakiego nie znaliśmy — Nagrody Nobla
 • Mieczysław CHORĄŻY, Geny, genetyczne modyfikacje i biologiczne problemy
 • Katarzyna LISOWSKA, Magdalena GUDYKA, Wpływ upraw GMO na ekonomikę gospodarstw rolnych, środowisko i stosunki społeczne
 • Jan SZOPA-SKÓRKOWSKI, Nowe typy użytkowe lnu — wieloaspektowe wykorzystanie
 • Grzegorz BARTOSZ, Tlen, starzenie się, przeciwutleniacze
 • Wprowadzenie do dyskusji: Janina Gabrielska
 • Wojciech WITKIEWICZ, Chirurgia XXI wieku
 • Urszula SŁAWIŃSKA, Sto lat badań nad regeneracją rdzenia kręgowego
 • Wprowadzenie do dyskusji: Anna Jaskólska
 • Tadeusz ZIPSER, Miasto dzisiejsze a jego struktura w przyszłości
 • Janusz RĘBIELAK, Zespolony system konstrukcyjny budynków wysokich
 • Bogusław BEDNAREK, Oracje pogrzebowe poświęcone Janowi Karolowi Chodkiewiczowi

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter