Lingua Ucraina ad res informaticas pertinens. Studium nad ukraińskim słownictwem informatycznym

Przemysław Jóźwikiewicz
ISBN: 978-83-229-3376-3
Liczba stron: 280
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2013
Cena: 45,00 PLN   20,00 PLN  

Przedmiotem badań w proponowanej monografii jest ukraińskie słownictwo informatyczne zarówno to oficjalne, notowane w słownikach, publikacjach z dziedziny IT, stanowiące warstwę słowną programów komputerowych, jak i to jeszcze nieskodyfikowane, funkcjonujące przede wszystkim w środowisku tzw. komputerowców, hakerów, spotykane głównie w Internecie. W książce zaprezentowano czynniki ekstralingwalne, które miały decydujący wpływ na konstytuowanie się i późniejsze funkcjonowanie ukraińskiego słownictwa informatycznego. Ważną kwestią było również opisanie jego źródeł oraz nakreślenie obszarów występowania. Analizie (morfologicznej, znaczeniowej, słowotwórczej) poddano materiał językowy wyekscerpowany z wielu źródeł: 1. plików pomocy i interfejsów programów komputerowych, 2. publikacji zawierających badane słownictwo — zarówno literatury branżowej, jak i słowników terminologicznych, 3. stron internetowych poświęconych różnym zagadnieniom informatycznym.

Wstęp

Rozdział 1. Informatyka, technologie informacyjne i zakres opracowania ukraińskiego słownictwa informatycznego na przełomie XX i XXI w.

 • Pozycja technologii informacyjnych na Ukrainie (1991–2012)
 • Stan badań nad ukraińskim słownictwem informatycznym
 • Wpływ ustawodawstwa, globalizacji i mody językowej na rozwój słownictwa informatycznego na Ukrainie

Rozdział 2. Ukraińskie słownictwo informatyczne — pochodzenie, stan obecny i perspektywy rozwoju

 • Wpływ czynników zewnętrznych a geneza ukraińskiego słownictwa informatycznego
  • Rdzennie ukraińskie słownictwo informatyczne
  • Zapożyczenia leksykalne, kalki, internacjonalizmy
  • Ukraińskie słownictwo informatyczne a obce wtrącenia leksykalne
 • Stan obecny oraz perspektywy rozwoju leksyki informatyczne
  • Słownictwo wybranych produktów programowych Microsoft
  • Internet a słownictwo informatyczne
   • Ukraińskojęzyczne witryny internetowe
   • Ukraiński socjolekt informatyczny
   • Kanały komunikacji — programy pocztowe, komunikatory, czaty, fora, blogi

Rozdział 3. Oficjalne i nieformalne ukraińskie słownictwo informatyczne — wybrane aspekty analizy językoznawczej

 • Klasyfikacja morfologiczna słownictwa informatycznego
  • Słownictwo informatyczne w świetle kategorii części mowy
  • Podział ilościowy skupień terminologicznych o charakterze informatycznym
 • Klasyfikacja znaczeniowa ukraińskiego słownictwa informatycznego
 • Charakterystyka słowotwórcza ukraińskiego słownictwa informatycznego
  • Derywaty rzeczownikowe
   • Derywaty rzeczownikowe o jednej podstawie motywującej
    • Rzeczowniki sufiksalne
    • Rzeczowniki prefiksalne
    • Substantywizacja
   • Derywaty rzeczownikowe o dwóch i więcej podstawach motywujących
    • Złożenia właściwe
     • Złożenia właściwe niewspółrzędne z nadrzędnikiem czasownikowym
     • Złożenia właściwe niewspółrzędne z nadrzędnikiem rzeczownikowym
    • Złożenia motywowane jednostronnie
    • Zestawienia
     • Zestawienia równorzędne
     • Zestawienia o charakterze hipotaktycznym
    • Abrewiatury
  • Derywaty przymiotnikowe
   • Przymiotniki o jednej podstawie motywującej
    • Przymiotniki sufiksalne
    • Przymiotniki prefiksalne
    • Przymiotniki prefiksalno-sufiksalne
   • Przymiotniki złożone
  • Derywaty czasownikowe
   • Czasowniki sufiksalne
   • Czasowniki prefiksalne
   • Czasowniki prefiksalno-sufiksalne
   • Czasowniki postfiksalne
  • Derywaty przysłówkowe
  • Derywacja semantyczna

Podsumowanie rezultatów badań

Próbka ukraińsko-polskiego i polsko-ukraińskiego słownika informatycznego

Summary

Анотація

Wykaz wybranych skrótów

Bibliografia

Wykaz wykorzystanej literatury i materiałów źródłowych

Słowniki i encyklopedie

Indeks wybranych pojęć

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter