Studia o Książce i Informacji 31

Małgorzata Komza (red.)
ISSN: 2300-7729
Liczba stron: 148
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2012
Cena: 28,00 PLN   15,00 PLN  

Pierwszy tom czasopisma zatytułowanego „Studia o Książce i Informacji” stanowi kontynuację serii trzydziestu tomów „Bibliotekoznawstwa”. Nowa postać publikacji została uzgodniona z kierunkiem rozwoju prac badawczych wrocławskiego Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Istotna część serii to nadal artykuły poświęcone estetyce książki i edytorstwu, które są częścią szeroko rozumianej bibliologii — badania książki i sposobów jej funkcjonowania w społeczeństwie nie mogą wszakże pomijać niezwykle ważnej dziś, wieloaspektowej problematyki informacji, nie tylko naukowej. Wśród prac dotyczących zatem poszerzonego spektrum sztuki książki nie zabraknie również miejsca na prezentację różnych wymiarów tak współczesnego, jak dawnego bibliotekoznawstwa.

 • Od Redakcji

Artykuły

 • ALEKSANDRA ŁAMASZ, Relacje między obrazem a tekstem w powojennych ilustrowanych edycjach liryków Juliana Tuwima
 • JAN KACZOROWSKI, Feliks Topolski jako ilustrator i artysta książki
 • ANETA FIRLEJ-BUZON, Kultura radziecka na Dolnym Śląsku po 1945 w świetle materiałów źródłowych
 • MAŁGORZATA GÓRALSKA, Tradycyjne typologie dokumentów jako narzędzie analizy i charakterystyki naukowych zasobów sieciowych
 • MARTA TYSZKOWSKA, Wykorzystanie nowoczesnych form komunikacji z użytkownikiem w polskich bibliotekach uniwersyteckich
 • ANNA STAREK-WRÓBEL, Blog jako sposób na przełamanie stereotypu bibliotekarza

Recenzje i przeglądy

 • EWA JABŁOŃSKA-STEFANOWICZ, Książka o czytaniu, czyli po co jest redaktor?
 • MONIKA JAREMKÓW, Realizm magiczny w nowym kontekście, czyli o przekładach literatury iberoamerykańskiej w Polsce

 

CONTENTS

 

 • Editorial

Articles

 • ALEKSANDRA ŁAMASZ, The relation between the image and the text in illustrated post-war editions of Julian Tuwim’s poems
 • JAN KACZOROWSKI, Feliks Topolski as a book illustrator and artist
 • ANETA FIRLEJ-BUZON, Soviet culture in Lower Silesia after 1945 in the light of surviving sources
 • MAŁGORZATA GÓRALSKA, Traditional typologies of documents as tools for analysing and describing scientific web resources
 • MARTA TYSZKOWSKA, The use of modern forms of communication with the user in Polish university libraries
 • ANNA STAREK-WRÓBEL, Blogs as a way to challenge the librarian stereotype

Reviews

Authors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter