Roczniki Biblioteczne LVI

Anna Żbikowska-Migoń (red.)
ISSN: 0080-3626
Liczba stron: 284
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2012
Nakład wyczerpany

Nowy tom „Roczników Bibliotecznych” przynosi teksty o kulturze książki, jej dawniejszej i nowszej historii, o bibliotekach i bibliotekarstwie, o stanie badań w wybranych dziedzinach bibliologii. Tematem artykułów są m.in.: motyw „śmierci książki” w kulturze, historia opraw i introligatorstwa Renesansu, historia bibliotek XVII–XVIII w., cenzura książki dla dzieci w PRL, prasowy obraz księgarstwa antykwarycznego w PRL, historia bibliologii na Białorusi, nowe kierunki badań nad czytelnictwem, aktualna sytuacja czasopism naukowych w Polsce i system ich oceny. Tom zawiera również recenzje ważnych publikacji źródłowych, słowników, bibliografii i cennych opracowań historycznych.

 I. ARTYKUŁY

 • Małgorzata SKIBIŃSKA, Od Gutenberga do Tanatosa. Sposoby funkcjonowania tematu „śmierci” książki w kulturze
 • Larysa DOUNAR, Wacław Łastouski i kultura książki Białorusi
 • Michał ROGOŻ, Polska literatura dla dzieci i młodzieży w okowach cenzury. Oceny wydawnicze książek z lat 1948–1956
 • Arkadiusz WAGNER, Poznańskie radełko jagiellońskie z lat czterdziestych XVI wieku. Problem treści ideowo-politycznych i wzorów ikonograficznych

II. MATERIAŁY

 • Iwona PIETRZKIEWICZ, Pro usu et eruditione. Biblioteka wejherowskiego proboszcza Franciszka Walentego Ruthena z przełomu XVII i XVIII wieku
 • Grzegorz NIEĆ, Antykwariaty Przedsiębiorstwa Państwowego „Dom Książki” w latach 1951–1989 w świetle polskiej prasy księgarskiej
 • Agnieszka WANDEL, Nowe polskie czasopisma bibliologiczne i bibliotekoznawcze w świetle aktualnych ministerialnych wytycznych oceny i punktacji czasopism naukowych
 • Anna ZDANOWICZ, Odtwarzanie historii czytania: syntezy, monografie i nowe propozycje badawcze. Przegląd angielskojęzycznych prac z historii czytelnictwa, wydanych w latach 1992–2011

III. RECENZJE I PRZEGLĄDY

 • Podręczny słownik bibliotekarza. Oprac. Grzegorz Czapnik, Grzegorz Gruszka; przy współpracy Hanny Tadeusiewicz, Warszawa 2011 (Elżbieta Herden)
 • Marian Malicki, Repertuar wydawniczy drukarni Franciszka Cezarego starszego 1616–1651. Część 1. Bibliografia druków Franciszka Cezarego starszego 1616–1651. Kraków 2010 (Maria Cubrzyńska-Leonarczyk)
 • Janusz Kostecki, Trudny proces przenikania. Carska cenzura zagraniczna wobec importu publikacji w języku polskim w latach 1865–1904. Warszawa 2011 (Henryk Bałabuch) .
 • Paul Ladewig, Katechismus der Bücherei, kommentiert von Ronald Kaiser. Berlin 2011 (Zdzisław Gębołyś)
 • Rys dziejów Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z bibliografią publikacji Towarzystwa 1856–2008. Red. Dobrosława Gucia i Alicja Pihan-Kijasowa. T. 1–2, Poznań 2011 (Bożena Koredczuk)
 • Lwiwśka nacionalna naukowa biblioteka Ukrajiny imeni W. Stefanyka: peremiszczennia i wtraty fondiw. T. 1: 1939–1945. Zbirnyk dokumentiw i materialiw, nauk. red.: Jarosław Daszkewycz, Myrosław Romaniuk, Hałyna Swarnyk, Lwiw 2010 (Maciej Matwijów) .
 • Małgorzata Korczyńska-Derkacz, Państwowy Instytut Książki (1946–1949) i jego rola w rozwoju bibliologii, bibliotekarstwa i kultury książki w Polsce, Wrocław 2011 (Maria Kocójowa)
 • Bożena Koredczuk, Udział inteligencji prawniczej Królestwa Polskiego w kształtowaniu kultury książki (1815–1915), Wrocław 2011 (Anna Karczewska)

IV. KRONIKA

 • Nagroda naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2011
 • Książki nadesłane

V. NEKROLOGI

 • Artur Pilak (26 V 1938–10 XII 2010) (Ewa Żgutowicz, Krzysztof Migoń)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter