Piśmienność i rewolucja cyfrowa

Małgorzata Góralska
ISBN: 978-83-229-3343-5
Liczba stron: 320
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2012
Nakład wyczerpany
Książka zawiera analizę czynników, dzięki którym komputer stał się masowym narzędziem do pisania i czytania, a także próbę opisu nowej dla piśmiennictwa rzeczywistości komunikacyjnej. Scharakteryzowane w niej zostały również tendencje rozwojowe (wyrażone w postaci następujących pojęć: technicyzacja, multiplikacja, dywersyfikacja i demokratyzacja) w indywidualnym i społecznym funkcjonowaniu słowa pisanego. Ich występowanie można dostrzec w odniesieniu do rewolucji cyfrowej, ale także wcześniejszych rewolucji medialnych, kształtujących różne oblicza piśmienności.

 

 • Wstęp

Część I. Piśmienność, piśmiennictwo i formy jego istnienia wyznaczone przez kolejne rewolucje medialne

 • Rewolucja medialna jako kategoria przeobrażeń komunikacyjnych
 • Etapy rozwoju piśmienności a rewolucje medialne
 • Grecka rewolucja piśmienna
 • Rewolucja Gutenberga

Część II. Rewolucja cyfrowa jako rewolucja medialna

 • Oblicza technologii komputerowej
  • Narzędzie przetwarzania informacji
  • Substytut umysłu — sztuczna inteligencja
  • Medium komunikacyjne
 • Znaczenie wybranych środowisk dla kierunków rozwoju i obszarów zastosowań komputerów
  • Militarna (wojenna) proweniencja znaczących dokonań w historii rozwoju technologii komputerowej
  • Komputery dla przemysłu i przemysł komputerowy
  • Rola środowisk naukowych w postępie technologicznym oraz sposobach jego wykorzystywania
  • „Uwolnienie” urządzeń cyfrowych — komputery osobiste
 • Przystosowanie komputerów do roli narzędzia piśmienności
  • Komputery jako urządzenia do pisania, dystrybuowania i czytania tekstu elektronicznego
  • Redagowanie dokumentów tekstowych i hipertekstowych
  • Użytkowanie dokumentów elektronicznych w warunkach „książkowych”
 • Wykorzystywanie komputerów do przetwarzania danych tekstowych
  • Sporządzanie elektronicznych konkordancji i indeksów
  • Kształtowanie rynku bibliograficznych i pełnotekstowych usług wyszukiwawczych
  • Indeksowanie zawartości książek drukowanych
 • Udostępnianie piśmiennictwa w środowisku cyfrowym
  • Wiedza encyklopedyczna w postaci cyfrowej
  • Kolekcje tekstów elektronicznych i biblioteki cyfrowe
  • Literatura elektroniczna
 • Spór pomiędzy zwolennikami kultury druku i entuzjastami cyberkultury

Część III. Kierunki rozwoju piśmienności przez pryzmat kolejnych rewolucji medialnych

 • Technicyzacja. Technologiczny wektor rozwoju piśmienności
 • Multiplikacja. Narzędzia i sposoby kontrolowania zwiększających się zasobów piśmiennictwa
 • Dywersyfikacja. Zasady typizacji dokumentów
 • Demokratyzacja. Dostęp do procesów związanych z produkcją i użytkowaniem przekazów tekstowych

Zakończenie

Wykaz skrótów

Literatura

Indeks nazwisk

Indeks nazw produktów i usług komputerowych

Summary

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter