Góry – Literatura – Kultura 6

Ewa Grzęda (red.)
ISSN: 2084-4107
Liczba stron: 224
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2012
Nakład wyczerpany

Kolejny, szósty numer czasopisma „Góry — Literatura — Kultura” ma charakter monograficzny i w całości poświęcony został tematyce karpackiej. Tom składa się z trzech działów. W dziale „Rozprawy, studia, szkice” czytelnik odnajdzie teksty poświęcone tematyce karpackiej, sposobowi ukazywania Karpat oraz związanej z nimi kultury w literaturze dziewiętnastego i pierwszej połowy dwudziestego wieku (m.in. teksty Michała Mesjasza, Małgorzaty Łoboz), jak również prace dotyczące legendarnej Transylwanii, ukazanej w powieści grozy jako kraina wampirów (np. tekst Haliny Kubickiej czy Michała Wolskiego). Niniejszy tom zawiera ponadto dwa nowe działy — „Noty i notatki” oraz „Recenzje”, znajdziemy tu między innymi recenzję książki Jakuba Żmidzińskiego Pieniny w literaturze polskiej.

 • Dedykacja
 • Dedication
 • Ewa Grzęda, Wstęp
 • Ewa Grzęda, Introduction

Dział I. Rozprawy, studia, szkice

 • Jacek Kolbuszewski, Diorama i „Bieszkidzkie Tatry” Juliana Korsaka
 • Małgorzata Łoboz, Wyjaśni się lub nie wyjaśni… Józefa Ignacego Kraszewskiego tatrzańska meteorologia
 • Michał Mesjasz, Z karpackiej podróży Łucji Rautenstrauchowej. Próba lektury
 • Magdalena Jonca, Karpaty fin de siècle. Ze wspomnień Bogusława Longchamps de Berier
 • Jakub Żmidziński, Karpaty Vincenza. Mit — góry — literatura
 • Krystyna Heska-Kwaśniewicz: „…treść ojczystej ziemi”. Zofia Kossak jako malarka krajobrazów
 • Aleksander H. Hutchinson, Cudzoziemskim okiem: Zakopane, Jaworzyna i Tatry w relacji angielskiego podróżnika z XIX wieku (przeł. Anna Gemra)
 • Michał Wolski, Transylwania zmyślona? Obraz Karpat w literaturze wykorzystującej motyw wampira
 • Halina Kubicka, „Przeklęte miejsce […], gdzie diabeł i jego dzieci nadal stąpają po ziemi!” — Karpaty i Wyżyna Transylwańska w kulturze popularnej
 • Szymon Makuch, Karpacki mikrokosmos — wieś Baia Luna w powieści Rolfa Bauerdicka Jak Matka Boska trafiła na Księżyc

Dział II. Noty i notatki

 • Jacek Kolbuszewski, Tatry u Jana Pawła Woronicza
 • Paweł Radwan, Zamek w Karpatach Juliusza Verne’a

Dział III. Recenzje

 • Jakub Żmidziński, Pieniny w literaturze polskiej (Małgorzata Łoboz)
 • Maciej Bogusz Stęczyński. Zapomniany obieżyświat (Justyna Bajda)

Indeks nazwisk

Spis ilustracji

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter