W poszukiwaniu odpowiedniej formy. Rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad książką

Małgorzata Komza, Ewa Jabłońska-Stefanowicz, Ewa Repucho (red.)
ISBN: 978-83-229-3328-2
Liczba stron: 328
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2012
Cena: 39,00 PLN   25,00 PLN  

­­Postać materialna książki zależy od jej przeznaczenia, ale także zmieniających się w czasie możliwości technicznych oraz norm estetycznych. Za wszystkimi decyzjami podejmowanymi podczas przygotowywania danej edycji do druku stoją ludzie: autor, reprezentowany przez redaktora wydawca, projektant, ilustrator, operator DTP. Dysponują oni odpowiednimi kompetencjami merytorycznymi, wrażliwością estetyczną oraz narzędziami technologicznymi. W niniejszej publikacji podjęto próbę opisu warsztatu i zakresu odpowiedzialności poszczególnych współtwórców książki, przeanalizowano zasady współdziałania oraz odpowiedzialność za końcowy efekt.

Autorzy zamieszczonych w tomie artykułów reprezentują różne środowiska: bibliologów, grafików, bibliotekarzy, co umożliwiło interdyscyplinarny i wieloaspektowy ogląd prezentowanych zagadnień.

 

 • Od Redakcji

Morfologia i funkcje książki

 • MAŁGORZATA GÓRALSKA, Książka jako punkt odniesienia dla nowych form medialnych
 • BOGUMIŁA STANIÓW, Funkcje form metatekstowych w książkach popularnonaukowych dla dzieci i młodzieży (1945–2010)
 • ANDRZEJ TOMASZEWSKI, Książka artystyczna a typografia
 • BOŻENA HOJKA, Okładka książkowa z perspektywy komunikacyjnej
 • MICHAŁ ZAJĄC, Postmodernizm we współczesnych edycjach książek dla dzieci

Rozważania bibliologa

 • ELŻBIETA JAMRÓZ-STOLARSKA, Ilustracja jako komunikat propagandowy w książkach dla dzieci i młodzieży w okresie socrealizmu
 • LIDIA JARSKA, GRAŻYNA PIECHOTA, Charakterystyka komunikatu obrazowego w fantastyce literackiej na przykładzie grafiki ilustracyjnej książek lubelskiego wydawnictwa „Fabryka Słów”
 • AGNIESZKA KIDA, BOŻENA REJAKOWA, Wiedza językowa i pozajęzykowa w odbiorze katalogów wystaw plakatów

Współpraca ludzi książki

 • TOMASZ BIERKOWSKI, Metodyka projektowania książki. Czas na zmiany
 • KLAUDIA SOCHA, Funkcjonalność, ekonomia i estetyka – podstawowe problemy tworzenia projektu typograficznego książki
 • ANITA WINCENCJUSZ-PATYNA, Pomiędzy sztuką a rynkiem. O relacjach między artystą a wydawcą książki
 • JOANNA KUŁAKOWSKA-LIS, Współdziałanie, kompromis, harmonia. Współpraca redaktora z projektantem jako warunek powstania książki doskonałej. Studium przypadków .
 • BARBARA PETROZOLIN-SKOWROŃSKA, W poszukiwaniu odpowiedniej formy. Do kogo i jak? Dwie koncepcje edytorskie jednej książki

Warsztat typografa

 • EWA REPUCHO, Typograf przy kaszcie. Rola warszawskiej Doświadczalnej Oficyny Graficznej Pracowni Sztuk Plastycznych w twórczości Leona Urbańskiego (1926–1998)
 • AGNIESZKA CHAMERA-NOWAK, Roman i Andrzej Tomaszewscy w niewoli książek
 • KATARZYNA KRZAK-WEISS, Powrót do przeszłości. Inspiracje dawną książką we współczesnej typografii
 • ANNA GRUCA, Forma typograficzna książki z przełomu XIX i XX wieku w ocenie recenzentów
 • MAGDALENA KOMOROWSKA, Szesnastowiecznego typografa dążenie do doskonałości – z tajników warsztatu Andrzeja Piotrkowczyka

Droga książki do czytelnika

 • BOGDAN HOJDIS, Technologiczne, prawne i finansowe problemy dystrybucji oraz redystrybucji książek elektronicznych w Polsce
 • ALEKSANDRA ERLANDSSON, E-booki w bibliotekach szkolnych i publicznych w Szwecji
 • KAMILA GRZĘDZIŃSKA, Kunszt artysty, fantazje typografa i frustracje bibliotekarza. Problemy z wprowadzaniem do katalogu centralnego informacji o bieżącej produkcji wydawniczej
 • JADWIGA WIELGUT-WALCZAK, Komentarz autorski współczesnego twórcy książki – formy i znaczenie. Uwagi kuratora Galerii Jednej Książki
 • AGNIESZKA KOTWICA, Estetyka książki a oczekiwania i potrzeby odbiorcy na przykładzie spuścizny bibliotecznej Emila Zegadłowicza

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter