Dobra kultury w Sieci

Elżbieta Herden, Agnieszka Seidel-Grzesińska, Ksenia Stanicka-Brzezicka
Wydanie: z płytą CD
ISBN: 978-83-229-3276-6
Liczba stron: 252
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2012
Cena: 35,00 PLN   10,00 PLN  

Publikacja Dobra kultury w Sieci ukazuje możliwości wypracowywania wspólnych bibliotekom, archiwom i muzeom założeń metodologicznych, standardów metadanych oraz narzędzi słownikowych, służących dokumentacji dziedzictwa kulturowego i udostępnianiu informacji o nim. Przedstawione zostały nowe rozwiązania metodologiczne, do których można zaliczyć rozbudowę istniejących standardów, powstawanie nowych, a także opracowywanie i wdrożenie technologii, oferujących lepszą jakość zwłaszcza w zakresie udostępniania informacji. Osobną grupę tekstów stanowią artykuły prezentujące projekty oraz kolekcje udostępnione online. Ilustracje i tabele uzupełniające treść artykułów zostały zamieszczone na dołączonej do książki płycie CD, zawierającej prezentacje w technologii flash.

Wstęp

 • Wymiana i udostępnianie informacji – wprowadzenie do problematyki
 • Małgorzata Wyrzykowska, Problem definiowania pojęć związanych z dziedzictwem kulturowym w wybranych językach europejskich
 • Grażyna Piotrowicz, Cyfrowa konwergencja bibliotek, archiwów i muzeów w erze informacji

Struktura informacji

 • Ksenia Stanicka-Brzezicka, Tradycyjny a bazodanowy opis zabytku. Próba porównania i artykulacji problemów [prezentacja na CD]
 • Stefan du Château, Danielle Boulanger, Eunika Mercier-Laurent, Advanced system for acquisition and knowledge management in cultural heritage [prezentacja na CD]
 • Angela Kailus, LIDO – the harvesting format for heritage collection data [prezentacja na CD]
 • Agnieszka Seidel-Grzesińska, CIDOC Conceptual Reference Model – wreszcie uniwersalna norma opisu dziedzictwa kulturowego?
 • Anna Wałek, Standardy metadanych w polskich bibliotekach cyfrowych i wybranych projektach międzynarodowych [prezentacja na CD]
 • Wanda Klenczon, Od katalogów drukowanych do bibliotek cyfrowych – standardy opisu bibliograficznego dokumentów ikonograficznych [prezentacja na CD]
 • Paweł Rygiel, Opis rzeczowy dokumentów ikonograficznych. Narzędzia indeksowania i ich zastosowanie w katalogach bibliotecznych i bibliotekach cyfrowych [prezentacja na CD]
 • Katarzyna Zielonka, Marcin Kłos, Strukturyzacja języka opisu. Doświadczenia Międzymuzealnej Grupy ds. Digitalizacji DigiMuz [prezentacja na CD]

Metody i technologie

 • Zbigniew Major, Awangardowe technologie informatyczne postrzegane przez pryzmat wymiernych korzyści dla użytkownika oprogramowania, czyli dlaczego współczesne oprogramowanie nas denerwuje i jak temu zaradzić [prezentacja na CD]
 • Cezary Mazurek, Tomasz Parkoła, Marcin Werla, Rozwój oprogramowania do budowy muzeów cyfrowych dMuseion [prezentacja na CD]
 • Maria Pietruszka, Jarosław Andrzejczak, Rafał Szrajber, Wirtualne muzeum na wyciągnięcie ręki – interaktywna infografika czy cyfrowa informacja o dziedzictwie kulturowym dostępna online [prezentacja na CD]
 • Albina Mościcka, Marek Marzec, Rola informacji geograficznej zawartej w opisach dóbr kultury w ułatwianiu dostępu do zasobów dziedzictwa [prezentacja na CD]
 • Magdalena Wójcik, Serwis społecznościowy dla miłośników literatury Biblionetka – wspólne tworzenie zasobów wiedzy o literaturze [prezentacja na CD]
 • Agata Zysiak, Historia 2.0 – użytkownicy i historycy w cyfrowym archiwum
 • Agnieszka Długosz, Nowe formy prezentacji inwentarzy archiwalnych w środowisku Internetu
 • Anetta Kępczyńska-Walczak, W dżungli danych – rozproszone zasoby wiedzy o dziedzictwie kulturowym
 • Krzysztof Koszewski, Dobra kultury w Sieci a działalność projektowa

Kolekcje – zdigitalizowane i wirtualne

 • Monika Barwik, Robert Pasieczny, Krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem [prezentacja na CD]
 • Diana Codogni-Łańcucka, Obrazowa baza znaków własnościowych w Oddziale Zbiorów Graficznych Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego [prezentacja na CD]
 • Anna Osowska, Dariusz Przybytek, Georeferencyjna aplikacja inwentarzowo-katalogowa jako przykład zastosowania metod numerycznych w organizacji zbiorów kartograficznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu [prezentacja na CD]
 • Dorota Sidorowicz-Mulak, Ossolińskie stare druki w Sieci. Opracowanie i udostępnianie [prezentacja na CD]
 • Emilia Słomianowska-Kamińska, Wybrane dokumenty życia społecznego w Sieci [prezentacja na CD]
 • Filip Kwiatek, Opis archiwalny i prezentacja online zdigitalizowanych fotografii w Narodowym Archiwum Cyfrowym [prezentacja na CD]

Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter