Kształcenie Językowe 10 (20)

Kordian Bakuła (red.) 
ISSN: 1642-5782
Liczba stron: 164
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2012
Nakład wyczerpany

Najnowszy tom Kształcenia Językowego to zbiór dziewięciu artykułów, większość z nich dotyczy dydaktyki języka. Przedstawione w publikacji tematy to: świadomość językowa i krytyczna świadomość językowa; kompetencja tekstotwórcza; historia szkolnictwa polskiego na Łotwie; zastosowanie archigrafemu w nauczaniu języka polskiego jako obcego; wpływ czytelności tekstów na efektywność procesu przyswajania wiedzy; język naturalny a język regularny; postać szaleńca w literaturze różnych epok; historia odczytania pisma linearnego B.

Od redaktora

  • Kordian Bakuła, O świadomości językowej, krytycznej świadomości językowej i nauczaniu języka
  • Jolanta Nocoń, Rozwijanie i doskonalenie kompetencji tekstotwórczej w perspektywie lingwodydaktycznej
  • Agnieszka Durejko, Rola mniejszościowego szkolnictwa polskiego w dwudziestoleciu międzywojennym w edukacji i zachowaniu języka polskiego w wielonarodowościowej Łotwie
  • Michalina Biernacka, Próba zastosowania teorii archigrafemu w nauczaniu języka polskiego jako obcego
  • Jan Iluk, Wpływ czytelności tekstów edukacyjnych na efektywność nauczania w warunkach szkolnych
  • Agnieszka Kułacka, Język naturalny a język regularny
  • Agnieszka Kułacka, Natural language versus regular language
  • Stanisław Kukurowski, Motyw szaleńca w literaturze różnych epok
  • Luiza Rzymowska, Nieznane pismo i nieznany język. Metodyka odcyfrowania pisma linearnego B przez Michaela Ventrisa

Indeks nazw osobowych

Indeks rzeczowy

Table of contents

Summaries

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter