Onomastica Slavogermanica XXX

Alicja Nowakowska, Helena Sojka-Masztalerz (red.)
ISSN: 0474-1471
Liczba stron: 248
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2011
Nakład wyczerpany

Kolejny tom serii „Onomastica Slavogermanica” jest zróżnicowany pod względem tematyki. Znakomitą większość stanowią teksty poświęcone Władysławowi Nehringowi w 180. rocznicę jego urodzin, przypadającą w październiku 2010 r. Ukazują one Władysława Nehringa nie tylko jako wybitnego znawcę dziejów literatury polskiej i języka polskiego, ale również edytora tekstów staropolskich oraz znakomitego slawistę, należącego do ścisłej czołówki ówczesnych uczonych europejskich, bibliofila i organizatora życia naukowego i kulturalnego w XIX-wiecznym Wrocławiu. Pozostałe teksty poświęcone są historycznym i współczesnym antroponimom — imionom i nazwiskom — kulturowym motywom wyboru imion w prasłowiańszczyźnie, etniczno-językowym aspektom nadawania imion na Śląsku i w Zagłębiu oraz różnym podstawom współczesnych nazwisk w rejonie Wadowic i we Wrocławiu.

 • Wstęp

Artykuły

 • Jan Miodek, Z Kłecka do Wrocławia
 • Aleksander Woźny, Nehring — horyzonty pamięci
 • Karin Choinski, Śląsk w działalności naukowej i organizacyjnej Władysława Nehringa
 • Anna Dąbrowska, Nauczanie języka polskiego na Uniwersytecie Wrocławskim w czasach Władysława Nehringa
 • Ewa Grzęda, Władysław Nehring jako badacz literatury romantycznej
 • Romana Łobodzińska, Śląskoznawcze prace Władysława Nehringa
 • Aleksandra Oszczęda, Trzy rozprawy Władysława Nehringa o Janie Kochanowskim
 • Maria Peisert, Władysław Nehring jako edytor tekstów staropolskich
 • Jacek Rzeszotnik, Julia Suchar, Władysław Nehring a germanistyka wrocławska
 • Michał Sarnowski, Władysław Nehring o Rosji. Rosja o Władysławie Nehringu
 • Stanisława Sochacka, Związki naukowe i kontakty osobiste Władysława Nehringa z nauką polską i słowiańską w świetle jego listów prywatnych
 • Teresa Suleja, Władysław Nehring. Pomiędzy organizacyjną powinnością a dydaktyczną pasją
 • Bogdan Walczak, Władysław Nehring jako filolog i historyk języka polskiego
 • Małgorzata Winnicka, Rozproszony księgozbiór Władysława Nehringa
 • Tadeusz Żabski, Władysław Nehring jako członek i kurator Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego
 • Bożena Hrynkiewicz-Adamskich, Słowiańskie imiona osobowe — voces magicae?
 • Elżbieta Rudnicka-Fira, Imiona mieszkańców miast Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego w perspektywie socjolingwistycznej
 • Teresa Kolber, Nazwiska mieszkańców dekanatu wadowickiego motywowane przez wyrazy złożone
 • Magdalena Kowalczyk, Nazwiska wrocławian z parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła (od 1946 do 1996 roku)

Recenzje

 • Nazwy własne a społeczeństwo, red. Romana Łobodzińska, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask 2010 (Alicja Nowakowska)
 • Важливий внесок у розбудову підвалин Слов’янського ономастичного атласу — Ewa Jakus-Borkowa, Krystyna Nowik, Nazwy miejscowości w Polsce. Układ a tergo, NOWIK, Opole 2010 (Дмитро Бучко)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter