Najstarszy kopiarz książąt oleśnickich i kozielsko-bytomskich

Rościsław Żerelik 
ISBN: 978-83-229-3287-2
Liczba stron: 256
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2012
Nakład wyczerpany
Cena: 19,00 PLN   

Kopiarze powstałe w kancelariach śląskich Piastów to obecnie duża rzadkość. W Archiwum Państwowym we Wrocławiu zachował się szczęśliwie najstarszy kopiariusz książąt oleśnickich i kozielsko-bytomskich, najcenniejszy zabytek w ich spuściźnie rękopiśmiennej. Został spisany najpewniej po 1374 r. przez plebana wołowskiego Jana i zawiera kopie 206 dokumentów, w tym 202 oryginałów, z których żaden nie dochował się do naszych czasów. Sporządzenie kopiarza miało przełomowe znaczenie dla organizacji książęcego archiwum, bowiem w jednej księdze znalazły się niemal wszystkie najważniejsze dokumenty do dziejów księstw oleśnickiego i kozielsko-bytomskiego oraz domu książęcego z XIII-XIV wieku. Jest on bezcennym źródłem do badania dziejów politycznych Śląska, administracji książęcej, oraz rozmaitych problemów z zakresu dyplomatyki, kodykologii, paleografii, sfragistyki i archiwistyki.

 

Wydanie książki dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 • Wstęp

Rozdział I. Opis kopiarza

 • Cechy zewnętrzne
  • Budowa kodeksu (składki, papier, znak wodny)
  • Oprawa
  • Rozplanowanie strony
  • Język
  • Pismo
  • Zdobnictwo
 • Układ wewnętrzny najstarszego kopiarza książąt oleśnickich i kozielsko-bytomskich
  • Wystawcy dokumentów i sprawy w nich zawarte
 • Regesty i indeks

Rozdział II. Okoliczności powstania najstarszego kopiarza książąt oleśnickich i kozielsko-bytomskich

 • Czas powstania kopiarza
 • Geneza kopiarza
 • Autorstwo kopiarza

Rozdział III. Archiwum księstwa oleśnickiego i kozielsko-bytomskiego

 • Zasób archiwum i jego narastanie
 • Przechowywanie, inwentaryzacja dokumentów i zabezpieczanie ich treści
 • Dzieje archiwum i kopiarza

Zakończenie

Wykaz skrótów

Bibliografia

Zusammenfassung

Aneksy

 1. Regesty dokumentów najstarszego kopiarza książąt oleśnickich i kozielsko-bytomskich
 2. Układ chronologiczny regestów dokumentów najstarszego kopiarza książąt oleśnickich i kozielsko-bytomskich
 3. Regesty dokumentów archiwum księstwa oleśnickiego z lat 1261–1373 w zbiorze Rep. 132c
 4. Regesty dokumentów archiwum księstwa oleśnickiego z lat 1252–1323 w zbiorze Rep. 4e
  • Indeks nazw geograficznych i osobowych do aneksów I, III, IV
 5. Inwentarz topograficzny archiwum książąt brunszwicko-oleśnickich z 1808–1809 roku
 6. Budowa kodeksu

Indeks do części opisowej kopiarza książąt oleśnickich i kozielsko-bytomskich

Spis tabel, wykresów i map

Spis rycin

Spis ilustracji kolorowych

Ilustracje kolorowe

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter